Fizičko kažnjavanje djece opravdava više od polovine građana

djevojcica u coskuViše od polovine crnogorskih građana, oko 53 odsto smatra da je fizičko kažnjavanje djece ponekada opravdano, a čak 63 odsto njih vjeruje da je trenutno vaspitanje u Crnoj Gori blago i liberalno i da bi ga trebalo pooštriti.

Rezultati istraživanja Nasilje nad djecom u Crnoj Gori koje je danas predstavljeno, pokazali su da podržavaoci fizičke kazne preporučuju njenu primjenju do deset, eventualno 15 godina djeteta, ako je već jedan od modela vaspitanja.

Za 42 odsto populacije fizička kazna potpuno je neprihvatljiva, a skoro isto toliko da je  tradicionalni, strogi metod vaspitanja najbolji.

Istraživanje o znanju, stavovima i ponašanju 2013,  je sprovedeno u okviru kampanje Savjeta Evrope protiv seksualnog nasilja nad djecom, Jedno od pet. Rezultate istraživanja predstavio je koordinator UNICEF-a za socijalnu i ekonomsku politiku, Slobodan Živković.

Jedan od rezultata istraživanja je i da u Crnoj Gori gotovo svaki deseti građanin poznaje dijete ili odraslu osobu koja je kao dijete bila žrtva seksualnog zlostavljanja, ali svega 30 odsto populacije priznaje da taj problem postoji.

Prema istraživanju, 54 odsto ispitanika smatra da seksualno zlostavljanje nad djecom nije prisutno u Crnoj Gori, dok 30 odsto smatra da jeste.

Dominira mišljenje da seksualno nasilje nad djecom vrše odrasli, a veći procenat ispitanika, njih 52 odsto vjeruje da su u pitanju djetetu poznate osobe.

Ispitanici, njih 64 odsto, smatraju da su djevojčice generalno češće žrtve tog oblika nasilja, dok samo tri odsto građana vjeruje da su to dječaci.

Kada bi saznali za slučaj seksualnog zlostavljanja djeteta svi građani bi ga prijavili i to uglavnom policiji, 86 odsto, a centru za socijalni rad 35 odsto.

Prema istraživanju, svaki treći građanin Crne Gore zna neko dijete koje je bilo žrtva nasilja u školi.

Većina građana smatra da postoje određene grupe djece koje su češće žrtve vršnjačkog nasilja, a to su najčešće pripadnici ugroženih grupa – siromašni, sa smetnjama u razvoju, nacionbalne manjine kao i fizički slabiji.

Na pitanje o efikasnosti rješenja za pomoć djeci koja su u sukobu sa zakonom, najefikasnijom mjerom se smatra neki vid terapeutskog rada, odnosno psihološke pomoći, bavljenje sportom, uključivanje u rad neke humanitarne organozacije.

Ispitanici smatraju da je najlakše otkriti fizičke oblike nasilja, dok je najteže detektovati slučajeve mentalnog i seksualnog nasilja.

Dominantan stav, kod 66 odsto ispitanika, je da država i društvo ne reaguju adekvatno u slučajevima nasilja nad djecom. Manje od polovine ispitanika, 44 odsto, zna da u centrima za socijalni rad postoje 24-satna dežurstva i telefon na koji se mogu prijaviti slučajevi nasilja u porodici i djecom.

Šef predstavništva UNICEF-a Bendžamin Perks kazao je, da prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 150 miliona djevojčica i 73 miliona dječaka mlađih od 18 godina bili su izloženi seksualnom nasilju i eksploatacji.

„Sama činjenica da ne vidite nasilje nad djecom ne znači da ono ne postoji. Moramo nevidiljivo da učinimo vidljivim. To je ključna poruka inicijative UNICEF-a pod nazivom Zaustavimo nasilje nad djecom“, poručio je on.

Izvor: MINA

Leave a Reply