Da li beba rođena u Srbiji ima pravo na crnogorsko državljanstvo?

pasošPitanje od Ivane

Shodno tome da sam državljanka Srbije, planiram da se porodim u Beogradu, a otac je iz Crne Gore. Nismo u braku, ali živimo  zajedno na relaciji BG-CG. Ono što me interesuje, kada se beba rodi u Srbiji, koja prava ima da se registruje kao crnogorski državljanin? I u kom vremenskom periodu?

Odgovor od Mirjane Bošković, savjetnice za medije u MUP

Odredbom člana  5 stav 1 Zakona o crnogorskom državljanstvu (“Službeni list CG”, br. 13/08,40/10,28/11,46/11),propisano je da:

Crnogorsko državljanstvo porijeklom stiče dijete:

1) čija su oba roditelja u trenutku njegovog rođenja crnogorski državljani;

2) čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta crnogorski državljanin, a rođeno je u Crnoj Gori;

3) čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta crnogorski državljanin, drugi je bez državljanstva ili nepoznatog državljanstva ili je nepoznat, a rođeno je na teritoriji druge države;

4)čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta crnogorski državljanin, a rođeno je na teritoriji druge države, ukoliko ostaje bez državljanstva.

Dok je stavom 2 navedenog člana, između ostalog propisano da:

Crnogorsko državljanstvo porijeklom stiče dijete

1) dijete rođeno na teritoriji druge države, čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta crnogorski državljanin, ako do navršene 18 godine života podnese zahtjev za upis u matične knjige rođenih i registar crnogorskih državljana, a NEMA državljanstvo drugog roditelja;

2)lice koje je navršilo 18 godina života, čiji je jedan roditelj crnogorski državljanin, a drugi je državljanin druge države, ako do navršene 23 godine života podnese zahtjev za upis u registar crnogorskih državljana, a NEMA državljanstvo drugog roditelja;

Iz postavljenog pitanja se da zaključiti da će se dijete roditi u Republici Srbiji, čime će automatski dijete biti upisano u knjige rođenih i knjige državljana po majci, pa samim tim neće moći da se upiše u knjige državljana Crne Gore po osnovu oca (ne ispunjava navedene propisane uslove iz člana 5 Zakona), jer će imati državljanstvo Republike Srbije, odnosno nije lice bez državljanstva.

Leave a Reply