Sjura počinje kampanja Svako dijete treba porodicu

hraniteljstvoU Crnoj Gori će od sjutra početi tromjesečna kampanja Svako dijete treba porodicu, čiji je cilj promocija prava djeteta na život u toplom porodičnom okruženju.

Kampanja Svako dijete treba porodicu sprovodi se u okviru projekta Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije, koji sprovodi Vlada uz tehničku pomoć UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku Evropske unije.

Prema istraživanju o znanju, stavovima i ponašanju građana u vezi sa hraniteljstvom iz decembra 2012. godine 58 odsto građana smatra da je smještanje djece u instituciju dobro rješenje za djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja.

Ipak, smještanjem u institucije u ranom djetinjstvu djeca se izlažu riziku od zaostajanja u psihološkom, emotivnom i fizičkom razvoju, što se jedino može nadomjestiti njegom u toplom porodičnom okruženju, ukazuju iz UNICEF-a, a na osnovu istraživanja rađenih posljednjih 50 godina.

Prema podacima UNICEF-a iz 2010. godine 59 odsto djece mlađe od 3 godine došla su u Dječji dom Mladost u Bijeloj neposredno nakon rođenja. Naučna istraživanja ukazuju da nijedno dijete mlađe od 3 godine ne treba da bude smješteno u institucije.

“Iz ovog razloga, reforma dječje zaštite koja se trenutno sprovodi u Crnoj Gori ima za cilj da obezbijedi pružanje podrške roditeljima počev od ustanova primarne zdravstvene zaštite, kao i porodilišta, kako bi na taj način spriječili napuštanje djece”, navodi se u saopštenju UNICEF-a.

Pravo da budu u toplom porodičnom okruženju,  ako već ne mogu da odrastaju u biološkoj porodici, djeca mogu ostvariti u hraniteljskoj porodici. Čak i u izuzetnim slučajevima, kada je smještanje u ustanovu hitna i privremeno jedina moguća mjera, djetetu je potrebno omogućiti premještaj u hraniteljsku porodicu u najkraćem mogućem roku, smatraju u UNICEF-u.

Leave a Reply