Predložite teme udruženju Roditelji za 2014. godinu

logo RoditeljiDragi roditelji,

Ovim putem želimo da vas pozovemo da nam sugerišete i predložite konkretne teme i probleme kojima smatrate da bi udruženje Roditelji trebalo da se bavi u toku naredne godine. Upravni odbor Udruženja će sve pristigle predloge uzeti u razmatranje i prihvatiti one za koje se utvrdi da su  u skladu sa kapacitetima i prioritetima, koje ćemo definisati u oktobru.

Ovo su neke od tema/oblasti kojima se udruženje Roditelji bavi, a vas molimo da dopišete konkretni predlog ili problem u okviru tih tema, ali i da dopunite listu tema na koje smatate da bi se trebali koncentrisati u toku 2014. godine. Ako nijeste u toku šta je udruženje Roditelji uradilo od osnivanja, na ovom linku možete pogledati spisak aktivnosti iz 2012. i 2013. godinu

Ime i prezime:

Email:

Unaprjeđenje prava trudnica i porodilja:

Unaprjeđivanje prava samohranih roditelja:

Unaprjeđenje prava zaposlenih roditelja:

Promocija dojenja, uticanje na rast broja majki koje doje svoju djecu:

Promovisanje i ukazivanje važnosti bezbjednosti djece u saobraćaju:

Unaprjeđivanje uslova u zdravstevnim ustanovama koje koriste roditelji i djeca:

Unaprjeđivanje uslova u vrtićima i školama:

Pomoć porodicama lošije materijalne situacije:

Podizanje svijesti i uključivanje roditelja u očuvanje postojećih i otvaranje novih javnih površina namijenjih djeci i roditeljima::

Podizanje svijesti i uključivanje roditelja u očuvanje postojećih i otvaranje novih javnih površina namijenjih djeci i roditeljima:

Ujedno pozivamo sve roditelje koji nisu članovi udruženja da  nam se pridruže i postanu AKTIVNI članovi udruženja i na taj način budu dio tima članova koji su spremni i voljni da određeni dio svog slobodnog vremena posvete unarpjeđivanju prava roditelja i njihove djece u Crnoj Gori kroz konkretne aktivnosti koje udruženje sprovodi. Poseban poziv želimo da uputimo roditeljima iz ostalih opština da nam se pridruže, okupe i oforme timove koji će u saradnji sa aktivnim članovima planirati i realizovati aktivnosti koje su važne za njihov grad i opštinu, jer svi mi najbolje znamo šta treba mijenjati prvenstveno u svojoj najbližoj okolini, a zatim i šire.

U nadi da ćemo kod vas probuditi želju da nam se pridružite i aktivno uključite u aktivnosti koje sprovodimo, ali i one koje planiramo, unaprijed se zahvaljujemo na podršci koju ćete pružiti davanjem predloga za aktivnosti.

Upravni odbor udruženja Roditelji

Danijela Knežević
Ana Vujnović
Vanja Rakočević
Duško Mihailović
Žarko Stanišić

Leave a Reply