Predložite teme udruženju Roditelji za 2014. godinu

logo RoditeljiDragi roditelji,

Ovim putem želimo da vas pozovemo da nam sugerišete i predložite konkretne teme i probleme kojima smatrate da bi udruženje Roditelji trebalo da se bavi u toku naredne godine. Upravni odbor Udruženja će sve pristigle predloge uzeti u razmatranje i prihvatiti one za koje se utvrdi da su  u skladu sa kapacitetima i prioritetima, koje ćemo definisati u oktobru.

Ovo su neke od tema/oblasti kojima se udruženje Roditelji bavi, a vas molimo da dopišete konkretni predlog ili problem u okviru tih tema, ali i da dopunite listu tema na koje smatate da bi se trebali koncentrisati u toku 2014. godine. Ako nijeste u toku šta je udruženje Roditelji uradilo od osnivanja, na ovom linku možete pogledati spisak aktivnosti iz 2012. i 2013. godinu

Ime i prezime:

Email:

Unaprjeđenje prava trudnica i porodilja:

Unaprjeđivanje prava samohranih roditelja:

Unaprjeđenje prava zaposlenih roditelja:

Promocija dojenja, uticanje na rast broja majki koje doje svoju djecu:

Promovisanje i ukazivanje važnosti bezbjednosti djece u saobraćaju:

Unaprjeđivanje uslova u zdravstevnim ustanovama koje koriste roditelji i djeca:

Unaprjeđivanje uslova u vrtićima i školama:

Pomoć porodicama lošije materijalne situacije:

Podizanje svijesti i uključivanje roditelja u očuvanje postojećih i otvaranje novih javnih površina namijenjih djeci i roditeljima::

Podizanje svijesti i uključivanje roditelja u očuvanje postojećih i otvaranje novih javnih površina namijenjih djeci i roditeljima:

Ujedno pozivamo sve roditelje koji nisu članovi udruženja da  nam se pridruže i postanu AKTIVNI članovi udruženja i na taj način budu dio tima članova koji su spremni i voljni da određeni dio svog slobodnog vremena posvete unarpjeđivanju prava roditelja i njihove djece u Crnoj Gori kroz konkretne aktivnosti koje udruženje sprovodi. Poseban poziv želimo da uputimo roditeljima iz ostalih opština da nam se pridruže, okupe i oforme timove koji će u saradnji sa aktivnim članovima planirati i realizovati aktivnosti koje su važne za njihov grad i opštinu, jer svi mi najbolje znamo šta treba mijenjati prvenstveno u svojoj najbližoj okolini, a zatim i šire.

U nadi da ćemo kod vas probuditi želju da nam se pridružite i aktivno uključite u aktivnosti koje sprovodimo, ali i one koje planiramo, unaprijed se zahvaljujemo na podršci koju ćete pružiti davanjem predloga za aktivnosti.

Upravni odbor udruženja Roditelji

Danijela Knežević
Ana Vujnović
Vanja Rakočević
Duško Mihailović
Žarko Stanišić

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply