Pomozite djetetu da brže i lakše uči!

PIŠE: Milica Belada, dipl.psiholog, porodični psihoterapeut

crtanje1Sa početkom školske godine dešava se i potpuna promjena ritma porodičnog života, reorganizacija svih obaveza i planova. Neke porodice se na te promjene lako adaptiraju, dok drugima treba više vremena da se odviknu od «ljetnjeg režima». Naročito je izazovno ponovo motivisati školarce da sa pozitivnim stavom priđu novim školskim obavezama i učenju. Stoga, zavisno od uzrasta vašeg djeteta na simboličan način obilježite početak školske godine, pomozite djetetu da «spakuje» ljetnje uspomene, da napravi okvirni plan za sledeći ljetnji raspust i da se koncentriše na izazove koje ga očekuju u novoj školskoj godini. Ako je vaše dijete tinejdžer organizujte zajednički izalazak, pripremite neki prigodan poklon, pozovite njene/njegove vršnjake na kolače i sl. Pozitivan stav prema početku nove školske godine veoma je važan za uspješno obavljanje školskih aktivnosti.

Iako u novim udžbencima postoji dosta slikovnog materijala, tekst koji se uči ipak je pisan u redovima, linearno, tamne je boje, sadrži mnogo detalja koje treba upamtiti i to je  po pravilu vrlo neinteresantno i neinspirativno za učenje. Stoga, pokušajte da pomognete djeci da  nauče da uče pomoću „mapa uma“. Najjednostavnije rečeno pomozite im da nacrtaju konkretnu lekciju!

Najprije je potrebno da se jednom sa pažnjom pročita cjelokupan tekst, da se stekne uvid o cjelokupnom sadržaju.  Zatim na praznom papiru formata A4 ili većem treba nacrtati centralni lik, pojavu, događaj o kojem je riječ.  Iz centralne pozicije/simbola granaju se glavne teme – crtaju se grane u vezi sa njim. Na granama se pišu ključne riječi, termini, simboli koji su bitni za konktenu pojavu. Svi ovi detalji prenose se iz originalnog teksta, onako kako, čitajući saznajete. Ako termin, neka važna riječ ili naziv neke pojave izazivaju asocijacije na neki događaj ili stvar i to je potrebno nacrtati, dijete će na taj način lakše upamtiti. Za crtanje «mapa uma» koriste se različite boje, i daje se značenje svakoj. Na primjer, vrlo bitne događaje, termine obilježavate crvenom bojom, vlastita imena plavom i sl.

Na ovaj način učenje će od neinteresantnog postati vrlo kreativno, a dijete će učiti mnogo brže. Kada se tekst predstavi na ovakav način, crtežom, pamti se vizuelno, sadržaj koji se uči se povezuje sa djetetovim prošlim iskustvom i stvarima koje poznaje, sadržaj se oživljava bojama i simbolima. Na taj način sve ono što se nauči pamti se mnogo duže u odnosu na prosto čitanje napisanog teksta ili učenja napamet. Ovakvim učenjem  dijete može imati kolekciju „crteža“ koje će „ponavljati“ mnogo brže u odnosu na klasično ponavljanje naučenog materijala.

Evo kako izgleda jedna „mapa uma“. Ova „mapa uma“ pokazuje funkcije lijeve i desne moždane hemisfere. Lijeva moždana hemisfera je zadužena za govor, logiku, analizu, učenje brojeva i riječi, ona se najvećim dijelom koristili tokom klasičnog učenja. Ako se koriste „mape uma“, koristi se desna moždana hemisfera koja je zadužena za kreativnost, imaginaciju, intuiciju, trodimenzionalno vizuelno predstavljanje, ali se nerijetko, kod prosječnog čovjeka koristi mnogo manje nego lijeva. Kada pogledate mapu uma koja slijedi vjerujem da ćete zauvijek zapamtiti funkcije obije moždane hemisfere.

 

mape uma

Morate znati da će vašem djetetu ovakav način učenja u početku vjerovatno biti prilično težak. Dječiji mozak je naviknut da uči napisan tekst, sada će mu trebati neko vrijeme da se privikne na vizuelno učenje. Ali, ako dovoljno dugo istrajete u motivisanju djeteta da crta «mape uma» osposobićete ga da rukuje „oružjem“ koje će mu trajno koristiti u životu.    Svaka «mapa uma» je lična, tako da dvije osobe neće imati iste asocijacije na određene termine, događaje i pojave. Zbog toga je važno da dijete nauči da samostalno crta «mapu uma» a vaš zadatak je da ga ohrabrite da u tom nastojanju istraje. Već nakon nekoliko uspješno nacrtanih «mapa», sa lakoćom će učiti i što je još važnije uživaće u tome.

Leave a Reply