Ishrana djece i omladine – podjela i značaj

PIŠE: Slađana Đukić, visoki strukovni nutricionista – dijetetičar

ishranaHraniti se zdravo, u svakom periodu čovjekovog života, znači obezbijediti potrebnu količinu hranljivih nutrijenata koji je potreban za taj uzrast, i na taj način obezbijediti dobro zdravlje, optimum energije i bolji spoljašnji izgled .

Na ishranu djece treba obratiti posebnu pažnju jer je to faza intenzivnog rasta i razvoja, period koji je preduslov za dobro zdravlje i prevenciju obolijevanja tokom ostatka života.

Ishrana djece se dijeli po fazama odrastanja, a njen značaj počinje još za vrijeme intrauterinarnog razvoja, tako da je ishrana trudnica veoma značajna za budući imunitet djeteta. Posebne potrebe u određenoj vrsti namirnica  tokom trudnoće vezane su za posebni razvoj pojedinih vitalnih organa bebe po trimestrima gestacije. Na taj način, pospješuje se pravilan razvoj bebe.

Koliko je uticaj ishrane bitan u tom periodu, govori i činjenica da je veliki broj ispitivanja stanja uhranjenosti tek rođenih beba pokazalo direktnu vezu između stanja uhranjenosti porodilje i deficita u vitaminima, mineralima i drugim  nutrijentima novorođenčadi, koji se manifestuje kao rahitis, razne avitaminoze, skorbut, beri – beri…

Znajući da su prva 3 mjeseca veoma osjetljiva za zdravlje bebe, pored ishrane u trudnoći, posebna pažnja se posvećuje tom periodu, bilo da se radi o prirodnoj ishrani, vještačkoj ili mješovitoj ishrani.

Dalja podjela ishrane djece :

  • Ishrana djece od 1 do 3 godine;
  • Ishrana predškolske djece;
  • Ishrana djece školskog uzrasta (od 7 do 13 godina);
  • Ishrana omladine – adolescenata.

Svaki od navedenih perioda predstavlja nutritivno zahtjevan period, kada treba naći balans između fizičke aktivnosti djece, navici i ljubavi prema zdravoj hrani. U toj avanturi ključnu ulogu imaju roditelji i njihova interesovanja i angažovanje za dobrobit svog djeteta.

Razna ispitivanja o stanju uhranjenosti, kao i prevalenciji bolesti vezane za ishranu, govore o tome da postoji  značajan procenat djece koja imaju čak i veću tjelesnu masu od optimalne, a njihovo stanje uhranjenosti ne zadovoljava potrebe tog uzrasta. Ovo govori o problemu današnjice a to je hiperalimentacija, veliki kalorijski unos, a malo hranljivih nutrijenata, što za posledicu ima niz obolijevanja kod djece svih uzrasta.

 

 

 

Leave a Reply