Kažnjavanje djece

PIŠE: Milica Belada, dipl. psiholog, porodični psihoterapeut

kaznjavanjeOdnos između roditelja i djece vrlo često je, u stvari, borba za moć. Djeca tokom odrastanja često preispituju roditeljske odluke, njihovu moć i autoritet. Na taj način pokušavaju da postave nove granice u odnosu. U toj situaciji roditelji će vrlo često „uzvratiti“ kažnjavanjem djece, pokušavajući da ih podsjete na pravila i granice koje su postavili. Međutim, da bi na pravi način prenijeli poruku svojoj djeci roditelji moraju znati koja kazna je odgovarajuća i na koji način je treba primijeniti.

Najosnovnija “pravila” kojih bi roditelj trebao da se pridržava u procesu sprovođenja kazne su:

–          Kazna treba da bude uvremenjena – kažnjavanje djeteta dva sata nakon neadekvatnog ponašanja potpuno gubi na značaju. Dijete će biti zbunjeno, jer je vjerovatno već i zaboravilo što je uradilo, ili nije ni svjesno da je pogriješilo tako da vjerovatno neadekvatno ponašanje neće povezati sa kaznom. Ovo je naročito slučaj sa djecom mlađom od 7 godina.

–          Kazna treba da bude u skladu sa razvojnim uzrastom djeteta i u skladu sa ponašanjem koje je dijete sprovelo – kazne koje dijete ne razumije, koje su previše stroge i komplikovane takođe neće postići pravi efekat jer ih dijete neće razumjeti.

–          Prije kazne treba da slijedi objašnjenje za ono sto roditelj želi da sprovede – adekvatnim riječima i u skladu sa razvojnim uzrastom, djetetu treba dati objašnjenje o tome šta je pogriješilo i zbog čega mu slijedi baš takva kazna.

Vrlo je važno da roditelji budu dosledni sa sprovođenjem kazni i pravila. Oba roditelja treba da nastupaju iz iste roditeljske pozicije i da podržavaju jedno drugo tokom sprovođenja kazne, čak iako se ne slažu sa konkretnom akcijom drugog roditelja. Ako dijete primijeti da se drugi roditelj ne slaže sa konkretnom kaznom, vrlo lako će napraviti koaliciju sa tim roditeljem. Na taj način će se urušiti autoritet roditelja koji sprovodi kaznu i dijete će naučiti šta je potrebno da uradi da bi se roditeljski savez uzdrmao.

Dužina trajanja kazne je takođe vrlo bitna za njenu efikasnost. U principu, što kazna duže traje manje je efikasna. Ako zbog neadekvatnog ponašanja djecu držite “u kućnom pritvoru” nekoliko dana, djeca će potpuno zaboraviti da su kažnjena. Ovo se naročito dešava ako vi kao roditelji nijeste stalno u kući sa djecom. Kada je kažnjeno zabranom izlaska iz kuće, dijete ima puno slobodnog vremena da se bavi svim aktivnostima u kući koje mu se sviđaju. Ako uz to djetetu nijeste organizovali vrijeme koje podrazumijeva pomoć oko kućnih poslova, čuvanje mlađeg brata ili sestre i sl. dijete će potpno uživati u svojoj kazni. Još jedan negativan aspekat ovakvog kažnjavanja je produženo trajanje tenzije u kući, naročito ako se ostali članovi porodice distancirano ponašaju prema osobi koja je kažnjena. Neugodnost zbog kažnjavanja jednog člana porodice utiče i na sve druge članove, što je u stvari nezdrava atmosfera u kojoj se provodi zajedničko porodično vrijeme. Dakle, kazna treba da bude što konkretnija i sa određenim vremenom trajanja.

Nemojte kažnjavati djecu dok ste ljuti ili uplašeni. Kada su emocije naglašene ne možete jasno da razmišljate. Zbog toga ćete vjerovatno pretjerati u intezitetu kazne i na taj način kaznu učiniti neefikasnom.

Izbjegavajte fizičko kažnjavanje djece. Taj vid kažnjavanja ima mnogo više mana u odnosu na korisne aspekte. Fizička kazna u momentu zaustavlja neadekvatno ponašanje ali ne rješava trajno problem. Vremenom kazna gubi na značaju tako da stalno morate da povećavate intezitet kazne, što može dovesti i do povređivanja djeteta. Sjetite se da djeca najviše uče po modelu, da li je model fizičke agresivnosti ono što želite da Vaše dijete u budućnosti primjenjuje ili da očekuje da je normalno da se na taj način ponaša njen/njegov partner kada odraste?

Jedan od mnogo boljih načina kažnjavanja je uskraćivanje privilegija djeci. Bez obzira u kom je razvojnom periodu, uvijek postoji nešto što dijete želi, i čije uskraćivanje može biti kazna za neadekvatno ponašanje. Naravno, uz objašjenje i unaprijed određeno, adekvatno, vremensko trajanje postići ćete najbolji efekat.

Ni jednom roditelju nije lako kada treba da kazni dijete. Ali, vodeći se ovim principima barem ćete biti sigurni da neugodnost koju trpite dok kažnjavate dijete ima neku vrijednost, tj. da će korigovati ponašanje djeteta u smjeru koji mislite da je adekvatan.

Leave a Reply