Nezakonita odredba kojom su onemogućeni besplatni udžbenici

zavodCentar za građansko obrazovanje uputiće inicijativu Ustavnom sudu, ukoliko Skupština ne izglasa normu o besplatnim udžbenicima za osnovnu školu kao dio Zakona o opštem obrazovanju i vaspitanju koji je u skupštinskoj proceduri.

“CGO je i ranije upućivao inicijative, pa će to uraditi i u ovom slučaju ukoliko se dogodi da Skupština ne izglasa normu o besplatnim udžbenicima za osnovnu školu. To se, još se nadamo, neće dogoditi, jer je pomenuta norma jedino pravo rješenje zaštićeno Ustavom Crne Gore”, kazala je agenciji MINA, koordinatorka programa u CGO, Snežana Kaluđerović.

Ona je ocijenila da je pristup članova Odbora za prosvjetu tekstu izmjena Zakona o opštem obrazovanju neozbiljan, i da, kako je navela, ukazuje da oni nijesu elementarno zainteresovani ni za njega ni za ostale iz seta zakona u oblasti obrazovanja.

Prema njenom mišljenju, glasanjem za set zakona u toj formi, poslanici su prihvatili brojne sporne odredbe, poput nemogućnosti da osnovci dobiju besplatne udžbenike, što je nezakonito i protivustavno. Za CGO i još nekoliko nevladinih organizacija, kao i za sindikat je sporna i odredba o načinu i izboru direktora u Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju.

U CGO smatraju da bi ta odredba hitno morala biti izmijenjena, naročito ako se uzmu u obzir navodi iz afere Snimak.

„Jasno je da ovaj odredba sužava prostor za demokratizaciju škola i razvoj građanskog duha, a stvara prostor za političku diskriminaciju”, poručila je Kaluđerović.

U CGO karakterišu kao nedopustivo nepoštovanje višegodišnjeg zalaganja grupe građana, nevladinog sektora, roditelja kao i članova radnih grupa za izradu zakona, da većina izmjena i dopuna seta zakona o obrazovanju dobiju kvalitetne norme i ciljeve, kojima se težilo od uvođenja reforme u obrazovni sistem Crne Gore.

“Takvo većinsko glasanje poslanika u Odboru za prosvjetu je poništilo sve te napore”, ocijenila je Kaluđerović.

Član Udruženja Roditelji Milica Kadović podsjetila je da je to Udruženje učestvovalo u Radnoj grupi, koja je pripremala izmjene Opšteg zakona o obrazovanu i Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, navodeći da se njihov glavni predlog odnosio na omogućavanje besplatnih udžbenika za osnovce.

“Nije nam objašnjeno zbog čega je izbrisan član koji je definisao mogućnost besplatnih udžbenika, mada pretpostavljamo da je zaključeno da novca za te svrhe nema”, kazala je Kadović.

Ona je navela da bi prema procjenama, za uvođenje besplatnih udžbenika bilo potrebno nešto preko pet miliona eura, s tim da bi oni mogli da se koriste od tri do pet godina.

Kadović je ocijenila da roditelji u Crnoj Gori, zbog takve odluke neće imati mogućnost da u septembru, koji se očekuje da će biti najkompleksniji za porodične budžete u posljednjih nekoliko decenija, dobiju od države podršku.

“Moramo da priznamo da je izuzetno teško prihvatiti takvo nerazumijevanje Vlade i zbog toga, što već nekoliko mjeseci donosi „mjere štednje“, koje život porodice u Crnoj Gori dovodi do granice izdržljivosti”, kazala je ona.

Kadović je navela da nijedan od predloga Udruženje Roditelji, koji se odnosio na izmjene Zakona o osnovnom obrazovanju, nije prošao na sjednici Radne grupe, uključujući uvođenje obaveznog produženog boravka u svim školama u Crnoj Gori.

Udruženje Roditelji je zatražilo od političkih partija da amandmanski djeluju i „vrate“ izbrisani član koji su njihovi predstavnici predložili Radnoj grupu koja je pisala tekst izmjena zakona.

Nakon toga je Pozitivna Crna Gora predložila amandman kojim se predlaže to rješenje koje velikom broju familija može, u eri stalnih poskupljenja, da uštedi oko 200 eura. Osim toga, Ustav garantuje besplatno osnovno obrazovanje.

Iz Socijaldemokratske partije je saopšteno da još nijesu razmišljali o amandmanskom djelovanju na Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju u dijelu koji se tiče besplatnih udžbenika za osnovce. Oni još razmišljaju o tome koji je najbolji način na koji bi se mogla urediti ta oblast, a da isključe mogućnosti zloupotreba.

 

Leave a Reply