Preko 1,2 hiljade djece prijavljeno u podgoričke dežurne vrtiće

vrtic grupaPIŠU: Gordana Popović i Kristina Mihailović

Za boravak u dežurnim vrtićima u toku ljeta, u Podgorici prijavljeno je više od 1.200 djece, ili petina ukupnog broja upisanih u školsku 2012./13. godinu. a za njih su otvorene ukupno tri vrtićke jedinice dvije javne predškolske ustanove.

Iz JPU „Đina Vrbica“ kazali su da će, tokom jula i avgusta, biti dežurna istoimena vaspitna jedinica, kao i „Poletarac 2“. U JPU “Ljubica Popović” dežurstvo je organizovano u vaspitnoj jedinici “Suncokrili”.

U obje JPU kažu da se može očekivati da značajno manji broj njih zaista boravi u dežurnim vaspitnim jedinicama tokom jula i avgusta. Prvog dana dežurstava portalu Roditelji se obratilo nekoliko roditelja koji nijesu bili zadovoljni gužvom u grupama, ali su se žalili i na činjenicu da veliki broj vaspotača njihove djece nije u radnom odnosu naredna dva mjeseca.

Direktorica JPU “Đina Vrbica”, Nataša Tomović je rekla da je kod njih za dežurstvo prijavljeno oko 600 djece.

“Prema našem iskustvu, uglavnom se događa da dežurne vrtiće pohađa manji broj djece od prijavljenih. Ipak, to sa sigurnošću ne možemo reći dok ne vidimo kakvo je stanje u grupama“, kazala je Tomović.

U ovoj JPU tokom juna anketiraju zaposlene kada će koristiti godišnji odmor. Nakon toga, stručni tim ustanove izrađuje raspored kada i u kojoj će vaspitnoj grupi tokom ljeta raditi zaposleni (vaspitači i medicinske sestre). Istovremeno rasporede rade i nutricionista i glavna medicinska sestra kada su u pitanju zaposleni u kuhinjama i tehničko osoblje.

“Kompletna organizacija se pravi na osnovu broja djece“, pojasnila je Tomović.

U JPU “Ljubica Popović” prijavljeno je u toku jula i avgusta 610 djece, od čega 276 jaslenog uzrasta i 334 djece uzrasta od tri do šest godina. Kapacitet ove sedmice je 528.

Direktorica ove JPU, Slavica Luburić objasnila je da će u skladu sa brojem zainteresovane djece za boravak tokom jula i avgusta, biti formiran odgovarajući broj vaspitnih grupa.

Prema njenim riječima, na osnovu dosadašnjeg iskustva broj prijavljene djece za jul i avgust ne odgovara broju prisutne djece. Luburić je kao primjer navela 2011./12. godinu, kada je od 469 prijavljene djece, dežurni vrtić pohađalo njih 269.

Ni iz „Đine Vrbice“ ni iz „Ljubice Popović“ nijesu odgovorili na pitanje koliko je vaspitača, medicinskog i ostalog osoblja angažovano u tim ustanovama, niti koliko će ih biti dežurno tokom jula i avgusta.

Majka Zorka Tripković proslijedila je portalu pismo koje je uputila direktorici JPU „Ljubica Popović“ u kojem se žali zbog odluke da se vaspitačici njenog djeteta, ali i ne samo njoj, ne produži ugovor u toku jula i avgusta.

Zoricu je, kako kaže, povrijedilo I kao roditelja I kao radnika to što je vidjela da je vaspitačica njenog sina koji ide u mlađu jaslenu grupu poslata kući, zbog isteka ugovora o radu, na određeno vrijeme.

Ona smatra da bi bilo humano pokušati, na bilo koji način, da se zadrži vaspitačica koja je jedi poznata, na koju su navikli.

Majka Alma je portalu Roditelji.me pisala zbog  toga jer kaže da ne može da vjeruje da je u sistemu JPU „Ljubica Popović“ dežuran samo tjedan vrtić u toku dva mjeseca.

Ona ima sina od skoro 3 godine koji je počeo u vrtić prije nego što je napunio godinu dana. Njemu je odlazak u vrtić, kako je navela,  uvijek bio uživanje ali je sada prvi put u dežurnom.

Alma tvrdi da je prvog dana dežustva, u ponedjeljak, nakon izlaska iz vrtića srela mnogo roditelja koji su ostali ispred vrata učionica da čekaju, zgroženi činjenicom da u pojedinim učionicama gdje su smještena djeca od godinu dana ima i preko 40 djece. Prema infomacijama Portala, a na osnovu iskustva rodtelja koji su se javljali u utorak i narednih dana, u Suncokrilima je napravljena neka vrsta preraspodjele grupa, i njihov je broj povećan.

Pages: 1 2

Leave a Reply