[UPUTSTVO] Besplatnim rješenjem OpenDNS-a – FamilyShield blokirajte sadržaj “za odrasle” u kućnoj mreži

Učestalost pornografskih siteova na internetu i velika vjerovatnoća nenamjernog/slučajnog nailaženja na materijale "za odrasle" usljed agresivnih marketinških metoda koje takvi servisi koriste, stvaraju zabrinutost kod velikog broja porodica sa malom djecom. Preporučujemo upotrebu besplatnog servisa FamilyShield sigurnosne kompanije OpenDNS. Read More

Kako izbjeći zavisnost od računara

Nema jedinstvenoga recepta kada je vaspitanje djece u pitanju pa tako i kada je riječ o vremenu koje dijete provedi za računarom. Možemo kao generalno pravilo uzeti da što je dijete manje to roditelj ima veću odgovornost za postavljanje granica na vrijeme koje će njegovo dijete provesti za računarom. Roditelji predstavljaju glavne modele svojoj djeci i važno je shvatiti da djeca kopiraju naše ponašanje. Read More