Prvi razgovori o seksu…

PIŠU: Milica Belada, dipl.psiholog, porodični psihoterapeut i Sanja Obradović, dipl.psiholog, REBT psihoterapeut

razgovor o sexuKako uopšte započeti priču sa djetetom o stvarima koje se tiču stupanja u intimne veze i polnom sazrijevanju?  Jasno je da je ovo pitanje provučeno kroz roditeljske dileme i da ima poseban značaj. Ukoliko roditelji ovo doživljavaju kao pritisak i opterećenje – sam razgovor neće proteći kako treba.

Jedan od prvih razloga za osjećaj neprijatnosti je da, za roditelje takav razgovor znači da djeca odrastaju, javlja se roditeljski strah prvenstveno vezan za polno zdravlje djece, a zatim i osjećaj stida, koji je u našoj kulturi vezan za ovu temu. U suštini je svakom roditelju teško da prihvati da će njegovo dijete u jednom momentu biti seksualno aktivno. Ali, to je roditeljska priča, koju roditelji sami moraju da prevaziđu. Zbog svega navedenog, dajemo konkretne sugestije o tome kako o ovoj temi treba razgovarati sa djecom:

  • Djeci ne treba pristupati sa idejom – «moram» da pričam sa djetetom o polnom sazrijevanju. Djeca su sama po sebi otvorena, kreativna i radoznala… sve što treba da uradite je da „oslušnete“ njihova razmišljanja i njihovu potrebu da saznaju nešto. Stoga,  dobra prilika za razgovor o zrelosti je  tematika nekog filma. U kući se uvijek može povesti razgovor o filmu ili nekoj situaciji za koju se čulo putem medija. Na ovaj način dijete će dobiti poruku da je potpuno u redu razgovarati o polnom sazrijevanju, kao i o bilo kojoj drugoj temi. Tako roditelji može jasno da čuje stav i mišljenje svog djeteta, nakon čega može da iznese informacije i ispravan/zreo stav koji će učiniti da dijete ozbiljnije razmisli o svemu.

Nije rijetka situacija da djeca podijele sa roditeljima događaj (ili dilemu) koji se      dogodio nekom od drugara – ovo takođe treba iskoristiti kao dobru priliku da se porazgovara o tome. Govoreći o drugaru, dajući savjete „trećem licu“, indirektno ćete djetetu poslati jasnu poruku. Ovdje bi valjalalo iskoristiti priliku i provući dobre ali i loše primjere iz mladosti roditelja. Ukoliko su obojeni humorom i elementima bitnosti – poruka će lakše biti zapamćena.

  • Ženskoj djeci bi trebalo objasniti o menstrualnom ciklusu, zbog čega se mentrualni ciklus dešava, koja je biološka funkcija tog procesa, šta to znači za dalje odrastanje. Važno je da djevojčica zna da pojava mentruacije biološki označava osobu koja je sposobna za reprodukciju.

Promjene kod muške djece najčešće se odnose na pojavu maljavosti po tijelu.

Dječaci se najčešće ponose tom promjenom, osjećaju da su snažniji i odrasliji nego što su ranije bili. U prisustvu djevojčica drugačije reaguju ali vrlo često ne žele o tome da razgovaraju. Zbog toga je dobro da otac razgovara sa sinom o tome koje promjene će uslijediti.

Koje termine ćete koristiti zavisi od svake porodice pojedinačno. Vrlo je često da roditelji polne organe nazivaju «narodnim» terminima. Ako nijeste sigurni da djeca to već znaju objasnite im koji su biološki nazivi za polne organe, kao i termine koji se u govoru najčešće koriste.

  • Čak iako ste iznenađeni reakcijom vašeg djeteta,  ono što čujete od njih – mišljenje, stav, želju ne treba osuđivati i potcjenjivati. Naročito ne smijete izgledati šokirano onim što je izrečeno jer ćete sa djetetom na taj način zatvoriti buduću komunikaciju. Ukoliko to prihvatimo kao „da, moguće je i tako, ali…uporedimo to sa.. „ – otvarate mogućnost da oblikujete mišljenje vašeg djeteta, ono se osjeća uvaženim a sa druge strane vrlo vjerovatno će bolje prihvatiti i usvojiti ono što ste mu sugerisali. Ovo je naročito slučaj kada su tinejdžeri u pitanju.
  • Ako su Vaša djeca tinejdžeri bitno je da se naglasi činjenica da biološka zrelost i spremnost za stupanje u seksualne odnose ne podrazumijeva samo fizičku zrelost, već da iza stoji i emocionalna zrelost. Naročito su ženska djeca osjetljiva u tom periodu i majke bi trebale da imaju potpuno otvoren razgovor sa ćerkama. Zavisno od toga kakav stav imate o tome kada treba stupiti u seksualne odnose, da li je to nešto lijepo ili ne, šta je važno da dijete zna, koji motivi su bitni, dajte savjet svojoj ćerki. I za momke je bitno da razgovaraju sa očevima o prvom seksualnom iskustvu, o odgovornostima koje to nosi sa sobom i to ne samo odgovornosti prema sebi već i prema osobi suprotnog pola.

U današnje vrijeme među starijim tinejdžerima postoji i neka vrsta vršnjačkog pritiska da se stupi u seksualne odnose, zato je bitno da tinejdžerima prenesete informaciju da su to pogrešni motivi koji bi vjerovatno doveli do toga da kasnije imaju loša osjećanja vezan za taj događaj.

Uvijek imajte na umu, da ste vi kao rodtelji ključni u cijelom ovom procesu. Sigurno ste u životu imali mnogo neugodnijih situacija nego što je razgovor sa djecom o polnom sazrijevanju. Upuštanjem u taj razgovor, davanjem podrške tokom cijelog procesa sazrijevanja i otvorenom komunikacijom stičete više kontrole nad životom vašeg djeteta u pogledu polnog sazrijevanja. Ako imate više kontrole, možete da utičete na više stvari, samim tim možete vaše dijete bolje zaštititi od neugodnih iskustava a prije svega možete bolje zaštititi njegovo zdravlje.

Leave a Reply