Preko 1,4 hiljade žena godišnje abortira u Crnoj Gori

abortus1U Crnoj Gori svake godine abortus obavi više od 1.400 žena, a zabrinjavajući je podatak da je u više od 70 odsto slučajeva riječ o namjernim prekidima trudnoće, ocijenjeno je u Strategiji za očuvanje i unapređenje reproduktivnog i seksualnog zdravlja do 2020. godine, koju je Vlada usvojila u četvrtak.

Na osnovu toga je Ministarstvo zaključilo da će borba države protiv ubrzanog starenja stanovništa i pada nataliteta biti veoma teška.

„Neophodno je smanjiti stopu prekida trudnoće i raditi na planiranju porodice, uključujući i usluge u slučaju neplodnosti. Treba obezbijediti kvalitetnu i dostupnu prijeporođajnu zaštitu svakoj porodilji, siguran porođaj i sveobuhvatnu poslijeporođajnu njegu“, navodi se u dokumentu.

Ocijenjeno je da će bez sistemskog uvođenja cjelovitog i naučno utemeljenog savremenog zdravstvenog vaspitanja u osnovne i srednje škole, primjerenog predznanju, interesima i potrebama mladih, te intenzivnog rada s roditeljima, pozitivni pomaci na planu zaštite reproduktivnog zdravlja mladih, ali i odrasle populacije i pro-natalitetne politike, biti neznatni.

Zbog toga je, ističe se u dokumentu, od neprocjenjive važnosti postojanje centara za mlade ili info centara. Skoro trećina udatih žena i žena u zajednici u Crnoj Gori ima nezadovoljavajuću kontracepciju.

Taj vid zaštite od trudnoće najzastupljeniji je na sjeveru i iznosi 56 odsto, a najniži u centralnom regionu 27 odsto, piše u strategiji. Pored toga potrebno je promovisanje sigurnijeg seksualnog ponašanja, koje je od presudne važnosti za smanjenje prevalencije HIV-a.

„Upotreba kondoma prilikom seksualnog odnosa, naročito sa osobama koje nijesu stalni partneri, važna je za smanjenje širenja HIV-a i razvoja malignih oboljenja reproduktivnih organa. Potrebno je i ojačati kapacitete zdravstvenog sektora, radi skrininga malignoma reproduktivnih organa“, kaže se u dokumentu.

Izvor: Pobjeda

Leave a Reply