Počela primjena novog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

trudnica otkazNa porodilje (i njihove poslodavce) u Crnoj Gori koje od danas budu koristile pravo na porodiljsko odustvo, primjenjivaće se novi Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti. Odredbe zakona od danas uvode i novine za porodice koje koriste socijalnu pomoć države Crne Gore jer će ubuduće biti uskraćene godišnje tri mjeseca za tu vrstu podrške, odnosno neće je dobijati 12 već 9 mjeseci.

Zakonom je propisano da, na primjer, za porodilje, koje su bile zaposlene do tri mjeseca prije odlaska na porodiljsko, država njihovom poslodavcu kada otvore bolovanje refundira najviše oko 141 euro neto plate odnosno 30 odsto od prosječne zarade u državi. Ako je zarada manja od prosjeka u zemlji i iznos za refundaciju će, naravno, biti manji.

Ukoliko su bile zaposlene prije odlaska na bolovanje duže od tri, a manje od 6 mjeseci, refundacija će iznositi najviše oko 235 eura neto plate odnosno 50 odsto od prosječne zarade u državi. U situaciji da su radile devet do 12 mjeseci prije porodiljskog, država će refundirati njihovom poslodavcu najviše oko 330 eura neto plate odnosno 70 odsto prosječne zarade u Crnoj Gori.

Poslodavci koji su najmanje godinu zapošljavali porodilju prije nego što je otišla na bolovanje od države će moći da refundiraju do 940 eura odnosno iznos od najviše dvije prosječne zarade u državi.

Sve ove odredbe se odnose i na očeve koji se odluče da koriste roditeljsko odustsvo, kojih na žalost u Crnoj Gori za sada nema previše.

Zakon takođe predviđa i da porodilje koje su na Birou za zapošljavanje, od danas dobijaju naknade od 63,5 umjesto dosadašnjih 26 EUR.

Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti usvojen je krajem maja u crnogorskom parlamentu i pored oštrog protivljenja najmanje sedam hiljada crnogorskih građana, velikog broja nevladinih organizacija, sindikata, unije poslodavaca.

U Ministarstvu rada o socijalnog staranja su obrazlagali donošenje novog zakona i odredbi koje se odnose na refunaciju zarada porodilja činjenicom da jedna dio firmi zloupotrebljava ova prava, a tvrdii su i da novim Zakonom prava nijedne porodilje neće biti uskraćena kao i da su potpuno zaštićene. U Ministarstvu su konstatno ponavljali da se zakon ne odnosi direktno na porodilje već na njihove poslodavce.

Leave a Reply