Nema podataka o privatnim vrtićima bez licence

PIŠE: Gordana Popović

privatni vrticU Crnoj Gori 14 privatnih predškolskih ustanova (PPU) ima licencu Ministarstva prosvjete, dok u tom resoru ne raspolažu podacima o tome da li i koliko ima privatnih vrtića koji rade bez potrebnih dozvola.

Najveći broj licenciranih privatnih vrtića je u Podgorici, njih osam, dok tu djelatnost u Baru i Budvi obavljaju po dvije, a u Kotoru i Tivtu po jedna.

Iz Ministarstva su objasnili portalu Roditelji.me da su licencirane privatne predškolske ustanove dio jedinstvenog vaspitno-obrazovnog sistema u kojima se utvrđuje kvalitet rada, po jedinstvenoj metodologiji za evaluaciju vaspitno-obrazovnog rada, na osnovu planskih aktivnosti Zavoda za školstvo.

Na pitanje da li imaju podatak o tome koliko privatnih vrtića radi bez licence, i kakve mjere preduzimaju u tom slučaju, oni su naveli da su sve organizacije koje realizuju program predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori dužne da se obrate Ministarstvu zahtjevom za dobijanje licence za osnivanje i rad privatne predškolske ustanove.

„Ministarstvo prosvjete je više puta preko javnih medija pozivalo sve subjekte da svoju djelatnost ukoliko je to vaspitno-obrazovni rad, usklade sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast“, kazali su iz tog resora.

Prema njihovim riječima, Prosvjetna inspekcija vrši nadzor u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata u predškolskim ustanovama koje su osnovane u skladu sa zakonom i posjeduju licencu za rad. Takođe, kako su naveli, Inspekcija „na zahtjev stranke, u skladu sa svojim ovlašćenjima, preduzima mjere i radnje iz domena svoje nadležnosti“.

Iz Ministarstva su kazali da je, u skladu sa odredbama Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja, propisano je da se PPU može osnovati ako ima jednu vaspitnu grupu za realizaciju primarnog ili kraćeg, odnosno specijalizovanog programa.  Osnivač određuje broj djece u vaspitnoj grupi, s tim što, kako tvrde u Ministarstvu, on ne može biti veći od broja utvrđenog Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, odnosno javno važećim obrazovnim programom.

Na pitanje moraju li privatni vrtići imati obrazovan kadar, i da li te uslove ispunjavaju, iz tog resora su odgovorili da je broj vaspitača i medicinskih sestara u vaspitnoj grupi uslovljan je trajanjem programa, normom vaspitača i medicinskih sestara propisanih Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i uzrastom djece.

„Shodno tome, licencirane privatne predškolske ustanove ispunjavaju propisane uslove u pogledu broja djece, prostora, kadra, opreme i nastavnih sredstava“, precizirali su iz Ministarstva.

Oni nijesu konkretno odgovorili na pitanje kakav je status dječjih igraonica, da li one spadaju u nadležnost tog resora i moraju li imati edukovan kadar, navodeći da se, u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, ono ostvaruje prema obrazovnom program za taj vid vaspitanja i obrazovanja.

„U zavisnosti od obrazovnog programa i dužine boravka djece, ostvaruje se u predškolskoj ustanovi, obrazovnom, resursnom i dnevnom centru, u porodici, a može da se ostvaruje i u osnovnim školama i drugim pravnim licima, u skladu sa propisima. Ukoliko privatna ustanova, odnosno igraonica, organizuje rad po odobrenom programu iz Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanje i ima licencu za rad u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanje,  Ministarstvo vrši nadzor nad radom te ustanove“, navodi se u odgovoru Ministarstva.

Privatne predškolske ustanove:

PPU  Kućica – Podgorica;
PPU Artić Pinokio;
PPU  Arso  – Podgorica;
PPU  Kockica – Podgorica;
PPU Čarli Čaplin – Podgorica;
PPU Mala bajka – Bar;
PPU Svetionik  – Bar;
PPU Lago – Frog – Podgorica;
PU Maša – Podgorica;
PPU Mali princ – Podgorica;
PPU Moj svijet – Budva;
PPU Vini Pu – Budva;
PPU Knightsbridge Schools Montenegro – Tivat;
PPU Osmjeh – Kotor.

Leave a Reply