Razlikujmo zdrave od nezdravih emocija!

PIŠE: Sanja Obradović, dipl. psiholog, REBT psihoterapeut

Enjoying the sunŽivot se sastoji od niza pozitivnih i negativnih događaja, koji se međusobno smjenjuju. Negativni događaji su oni događaji koje pojedinac procjenjuje kao ometajuće u odnosu na sopstvene ciljeve i vrijednosti, dok su pozitivni događaji oni koji su u skladu sa odabranim ciljevima, željama i vrijednostima. Ljudska bića su u potpunosti pristrasna, mi stalno nešto procjenjujemo i shodno tome i emocionalno reagujemo. Svakodnevno procjenjujemo okolnosti u situacijama u kojima živimo, ljude sa kojima radimo i provodimo vrijeme, procjenjujemo kako se osjećamo i sl.

U psihologiji tradicionalno važi podjela na pozitivne i negativne emocije. Pozitivne emocije su radost, zadovoljstvo, osjećanje sigurnosti itd., dok su negativne emocije ljutnja, tuga, razočaranje, strah, kajanje, nezadovoljstvo itd. Ono što treba istaći je da emocije same po sebi nisu ni negativne ni pozitivne već da one predstavljaju naše reakcije na događaje u svijetu (ili u nama) koje procjenjujemo kao dobre (pozitivne) ili loše (negativne) po nas.

U REBT (Racionalno emocionalno bihejvioralnoj terapiji) teoriji uvedena je podjela na tzv. zdrave (funkcionalne, samopomažuće) i nezdrave (disfunkcionalne, samoporažavajuće) emocije. Zdrave emocije su one koje nam pomažu da ostvarimo svoje ciljeve dok nezdrave emocije su po definiciji samoporažavajuće jer nas ometaju u dostizanju željenih ciljeva. Nezdrave emocije su: anksioznost, panika, bijes, depresivnost, osjećanje krivice, stid, mržnja, osjećanje manje vrijednosti, itd.

Po čemu se nezdrave emocije razlikuju od zdravih? Nezdrave emocije se u odnosu na zdrave razlikuju po intenzitetu afekta (nezdrave su intenzivnije, na primjer ljutnja i mržnja), trajanju (nezdrave emocije duže traju dok su zdrave prolazne) kognitivnoj komponenti (u osnovi nezdravih emocija je iracionalan način razmišljanja, a u osnovi zdravih racionalan) i bihejvioralnim odgovorima (nezdrave emocije vode disfunkcionalnim ponašanjima). Prema REBT-u svaka od nezdravih emocija ima svoj par, negativnu ali zdravu emociju. Dakle, po REBTU i negativne emocije (kao što su tuga, strah, ljutnja itd.) su zdrave emocije i one predstavljaju naš odgovor na okolnosti koje procjenjujemo kao negativne. Bilo bi sasvim iracionalno kada bi smo na okolnosti koje procjenjujemo kao pozitivne reagovali negativnim emocijama ili kada bi smo bili u potpunosti ravnodušni.

U zavisnosti od toga kako razmišljamo o događajima koje smo procijenili kao negativne, možemo reagovati na dva načina: na zdrav način (negativne emocije) i na nezdrav način (nezdrave emocije). Cilj REBT psihoterapije jeste da pomogne klijentima da nauče da reaguju negativnim emocijama na negativne događaje umjesto nezdravim. Na primjer mnogo je korisnije za osobu da bude tužna i razočarana posle raskida nego depresivna i bijesna. U tabeli ispod prikazane su zdrave negativne emocije koje predstavljaju alternativu nezdravim, samoporažavajučim emocijama.

Domen

Nezdrava emocija

Zdrava emocija

OpasnostAnksioznost, panikaZabrinutost, obazrivost
FrustracijaBijes, mržnjaNezadovoljstvo, razočaranje
GubitakDepresijaTuga
Moralno praviloOsjećanje krivice, stidKajanje, žaljenje

 

Leave a Reply