Upotreba progesterona u trudnoći

terapija u trudnociSve češća upotreba progesterona u trudnoći u vidu lijeka Utrogestan posljednjih godina motivisala nas je da zatražimo stav ginekologa i pojašnjenje zašto je to tako.  Ginekolog Suzana Uskoković odgovorila nam je na nekoliko pitanja koja prenosimo integralno.

Da li je posljednjih godina povećana upoteba progesterona (Utrogestana) u toku trudnoće i ako jeste zašto?

Dr Uskoković:  DA, posljednjih godina se povećala upotreba Utrogestana (progesterona). Kao prvo taj lijek se ne koristi samo u trudnoći već i i nekim drugim slučajevima vezanim za poremećaj metabolizma hormona. Ali isto tako, kada govorimo o trudnoći, povećao se broj IVF protokola, prijetećih spontanih i samim tim potreba da se pomogne terapijom (kada je to opravdano) u cilju održavanja trudnoće.  Glavni razlog uključivanja Utrogestana u trudnoćama je insuficijencija luteinske faze i tada se ženama Utrgestan uključuje od samog početka trudnoće.

Da li je ta vrsta hormonske terapije, terapija za održavanje trudnoće kako to trudnice često tumače?  

Dr Uskoković: DA. To je prirodni hormon trudnoće i nema teratogeno dejstvo na trudnoću u propisanim dozama ali kao i svaki lijek ima svoje nus pojave koje je potrebno obavezno ispričati i riješiti sa svojim izabranim ginekologom.

U kojim se sve slučajevima daje Utrogestan?

Dr Uskoković: Uključuje se (u trudnoći) kod žena sa insficijentnom luteinskom fazom ciklusa kada se pojavljuju simptom prijetećeg spontanog pobačaja od kojih je najčešći krvarenje u trudnoći. Iako se ne može reći da je krvarenje samo simptom te insuficijencije.

Na osnovu infomacija online ordinacija iz regiona i svijeta, progesteronska terapija se ne daje poslije šestog mjeseca jer nema efekta odnosno ne djeluje isto kao što je to slučaj posebno u prvom trimestru. Da li je to tačno i u toku kojeg intervala se propisuje progesteron?

Dr Uskoković: Postoje različita naučna mišljena, veliki broj klinčkih studija koje govore u prilog davanja ili nedavanja tog lijeka u različitim periodima trudnoće i zato se i razlikuju terapije. Na zapadu, odakle dolaze svi protokoli, nema neke velike priče o terapiji Utrogestana u prvom trimestu (do 12 ili14 n.g) zato što se do 12 sedmice ne radi UZ dijagnostika jer osiguranje osnovno to ne pokriva. Kod nas se bar rade 2 UZ pregleda i najčešće se tada Utrogestan koristi u cilju održavanja aktuelne trudnoće. I što se tiče II i III trimestra mišljenja se razlikuju u vezi korišćenja terapije Utrogestana gdje smo u mogućnosti da naravno koristimo i druge lijekove kao što su preparati magnezijuma i uključivanja beta 2- mimetika radi održavnja trudnoće kod prijevremenog prijetećeg porođaja.

I na kraju, jako je važno da kažem, da svaki ginekolog nastoji da trudnoća čije vođenje mu je povjereno radi na tome da održi tu trudnoći, a da pri tome ne ugrozi zdravlje ni majke ni bebe.

 

 

Leave a Reply