Usvojen Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti

parlamentPoslanici crnogorskog parlamenta usvojili su danas novi Zakon o socijalnoj i dječjoj zašštiti kojim je nadoknada koju će država refundirati poslodavcu za porodiljska odsustva, ograničena na dvije prosječne zarade u državi, odnosno na 960 EUR.

Zakon su podržžala 42 poslanika, dok je protiv glasalo 16 predstavnika Socijalističke narodne partije i Pozitivne Crne Gore.  Na tekst Predloga zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti podnijeto je ukupno 136 amandmana.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja se, kao predlagač, ranije saglasilo da amandmani Socijaldemokratske partije (SDP) koji, između ostalog, predviđaju da se naknada koju država refundira poslodavcima za porodiljska odsustva ograniči na dvije prosječne zarade umjesto jedne kako je predlagač definisao, budu uvrššteni u Zakon.

Predlagač je prihvatio i amandman SDP-a koji se odnosi na porodilje koje su na Birou za zapošljavanje, i kojim je predviđeno da visina naknade za njih bude 63,5 umjesto dosadašnjih 26 EUR.

U Zakon je uvrššten i amandman SDP-a koji predviđa da usklađivanje visine naknada bude po istom principu kao i davanja iz sličnih oblasti, poput penzija odnosno da se visina osnova za naknade usklađuje polugodišnje, s tim što bi se, kao odnos ponovo koristio zbir polovina prosječne plate i zbir polovina rasta ili pada troškova na godišnjem nivou.

Potrebnu većinu nije dobio amandman poslanika Hrvatske građanske inicijative Ljerke Dragićević kojim je bilo predviđeno da se iz Predloga zakona brišše odredba kojom se pravo na dječji dodatak ograničava na troje djece u porodici, iako je taj amandman ranije dobio podrššku matičnog Odbora.

Na plenumu su odbijeni svi amandmani koje su podnijele Socijalistička narodna partija (SNP), Pozitivne Crna Gora, i Liberalna partija.

Poslanik SNP-a Velizar Kaluđerović ocijenio je da je, s obzirom na to koliko je amandmana podneseno na tekst Predloga zakona, jedini logičan potez bio da se taj akt povuče iz skupšštinske procedure.

„”Ova Vlada, međutim, svjesno toleriše odlivanje miliona EUR iz budžeta koji navodno idu za refundaciju naknada za vrijeme porodiljskog odsustva, i taj iznos se iz godine u godinu povećava, a pritom imamo pad broja novorođene djece”“, naveo je Kaluđerović.

On je poručio da SNP neće odustati dok se to ne istraži jer, kako je naveo, Vlada to niti hoće, niti smije da učini.

Poslanik Pozitivne Ana Ponoš kazala je da je Vlada, predlažžući zakon, pokazala izuzetnu neosjetljivost.

Ona je kao primjer navela da Vlada nije imala sluha za predlog Pozitivne da majke sa invaliditetom imaju pravo na određenu naknadu koja bi, s obzirom na mali broj tih žžena u Crnoj Gori, držžavni budžžet košštala svega 3,9 hiljada EUR mjesečno.

Ponoš je, u tom kontekstu, podsjetila na veliki broj služžbenih automobila koje Ministarstvo rada i socijalnog staranja ima na raspolaganju, i velike trošškove za njihovo održžavanje.

Ministar Predrag Bošković ponovio je da je osnovni razlog za izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti sprječavanje zloupotreba u toj oblasti.

„”Vašše zalaganje da se ovaj zakon ne usvoji jedino vidim, sušštinski, na taj način da se zalažžete za zašštitu zloupotreba postojećeg zakona”“, kazao je Bošković, ššto je izazvalo negodovanje opozicionih poslanika.

On je, govoreći o zloupotrebama iz prethodnog perioda, naveo primjer „jedne stomatološške ordinacije u kojoj su dvije doktorke stomatologije prije odlaska na porodiljsko imale platu 188 EUR neto.  „Nakon odlaska na porodiljsko, izmjenom ugovora o radu, plate su im podignute na 1,4 hiljade EUR, a nakon povratka s porodiljskog – opet 188“”, kazao je Bošković.

On je dodao da neće saopšštiti o kojoj se ordinaciji radi, a da će poslanici dobiti sve informacije.

“„Utvrdićemo i da li je bilo nevladinih organizacija, koje su ovdje bile najglasnije, koje su zloupotrebljavljale ovo pravo, i da li ima drugih koje su se time bavile“”, poručio je Bošković.

Predlog zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti izazvao je ošštre reakcije u javnosti, kako u nevladinom sektoru, tako i kod predstavnika sindikata i poslodavaca.

Proglas koji je sačinilo 16 nevladinih organizacija, i u kojem se ukazuje na sve nedostatke predložženog zakona, za nepunih sedam dana podržžalo je oko 50 udružženja i višše od 7,7 hiljada građana.

Izvor: MINA

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

  1. Cekalica

    Sramno! Kaznjavati porodilje jer drzava nije u stanju da se obracuna sa onima koji su se sluzili prevarama… Gdje mi zivimo…

Leave a Reply