Počeo upis u podgoričke vrtiće

vrticUpis djece u javne predškolske ustanove “Đina Vrbica” i “Ljubica Popović” počeo je danas, i trajaće do 28. maja.

JPU “Đina Vrbica” upisaće ove godine 1.714 djece u cjelodnevni i 338 u poludnevni program.

U JPU “Ljubica Popovi” konkurs je raspisan za 2.139 mjesta za cjelodnevni program.

Za upis djeteta u vrtić neophodno je priložiti zahtjev, koji se dobija u vaspitnoj jedinici u koju se dijete upisuje, izvod iz matične knjige rođenih za djecu koja se prvi put upisuju, kao i potvrde o zaposlenju roditelja.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice potrebna je potvrda iz Centra za socijalni rad, a za samohrane roditelje izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrđuje taj status.

Roditelji djece sa smetnjama, odnosno teškoćama u razvoju, treba da dostave rješenje o usmjerenju djeteta u posebni obrazovni program.

Ukoliko se u Ustanovu prijavi veći broj djece od broja slobodnih mjesta, prednost će imati djeca zaposlenih i samohranih roditelja, kao i ona iz porodica sa dvoje ili više djece predškolskog uzrasta.

Upis djece bez roditeljskog staranja, kao i one čiji su roditelji ostvarili pravo na materijalno obezbjeđenje porodice po propisima o socijalnoj zaštiti i djece iz najosjetljivije grupe stanovništva, vršiće se mimo tih kriterijuma.

Komisija JPU utvrđuje rang listu djece u roku od sedam dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis, nakon čega će ona biti objavljena na oglasnim tablama vaspitnih jedinica.

Ove godine je konkurs za upis ranije objavljen, zbog kako tvrde u JPU, činjenice da veliki broj roditelja koristi svoje godišnje odmore u julu i avgustu.

JPU “Ljubica Popović” organizovaće i program pripreme djece za osnovnu školu, a koja nisu uključena u primarni-cjelodnevni program. Za upis djece u ovaj program roditelj treba da priloži zahtjev za upis koji dobija u Ustanovi i izvod iz matične knjige rođenih djeteta. Program pripreme djece za osnovnu školu realizovaće se u vaspitnim jedinicama „Ljubica Popović”, Pčelica, Suncokrili, Sunce i Bajka.

Izvor: MINA

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply