Poziv roditeljima i NVO sektoru da traže obavezan produženi boravak

produzeniUdruženje Roditelji poziva roditelje u Crnoj Gori i nevladine organizacije koje se bave pravima djeteta da sugerišu Ministarstvu provjete da u Predlog izmjena zakona o osnovnom obrazovanju uvrste kao obavezan produženi boravak u školama.

Ministarstvo je pripremilo Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, i pozvalo sve zainteresovane građane, naučne i stručne i nevladine organizacije da do 13. maja dostave primjedbe i sugestije.

Udruženje Roditelji je učestvovalo u radu Radne grupe za pripremu izmjena, ovog kao i zakona o opštm obrazovanju, ali predlog o uvođenju obaveznog produženog boravka u svim školama nije prihvaćen, kao ni još veliki broj drugih sugestija.

Aktuelni zakon školama dozvoljava da imaju produženi boravak u skladu sa svojim  mogućnostima, zbog čega ga neke uopšte nemaju, što roditeljima prilično usložnjava organizaciju i finansije. Podsjećamo nadležne da nisu svi roditelji u mogućnosti da djecu ostavljaju na čuvanje bakama, djedovima i članovima šire familije, već su primorani da djeci plaćaju produženi boravak u privatnim vrtićima ili kreativnim igraonicama i  školicama koje pružaju takve vrste usluga. Još jedna od mogućnosti za rješavanje ove situacije je plaćanje osobe koja čuva dijete, što iziskuje još veća novčana sredstva i dodatno opterećuje ionako mali kućni budžet većine porodica.

Podsjećamo i da su djeca u prvom razredu u školi najduže sat i po, kao i da su smjene većini počenih razreda ili u ranim jutarnjim satima ili oko podneva, što znači da roditelji nemaju gdje sa djecom ni poslije škole, niti prije škole.

Udruženje je svjesno činjenice da nemaju sve škole u Crnoj Gori potrebu za produženim boravkom, poput onih u seoskim i manje nasaljeljenim područijima, zbog čega je sugerisalo uvođenje uslova koji podrazumijeva minimalni broj đaka koji povlači obavezu postojanja produženog boravka u toj školi. Takođe smo predlagali i da boravak ne bude obezbijeđen samo za prvi razred, već najmanje do 4. razreda. Nijedna sugestija, na žalost, nije prihvaćena i ovim putem želimo da animiramo što veći broj i građana i nevladinih organizacija da Ministarstvu sugerisanjem ove vrste obaveze ukažu na važnost obezbjeđivanja produženog boravka jer nas je veliki broj roditelja kontaktirao da se žali na sadašnji način rješavanja ovog pitanja.

Udruženje Roditelji je, s druge strane, veoma zadovoljno učešćem u radnoj grupi koja je pripremala Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o opštem obrazovanju, koja je uvrstila u njegov tekst naš predlog da udžbenici u osnovnoj školi budu besplatni, u skladu sa ustavnom odredbom o besplatnom osnovnom obrazovanju. Ukoliko tekst Predloga ne bude mijenjan, a u Vlada i parlament ga prihvate, djeca u osnovnim školama dobijaće besplatne udžbenike ali će biti u obavezi da ih na kraju godine vrate neoštećene ili će, u suprotnom, morati da ih na kraju godine nadomjeste ili plate.

Takođe smo svjesni da je dug put do Skupštine i usvajanja ovog zakona,  zbog čega ne želimo da se preuranjeno radujemo, ali se nadamo da će Vlada i ostale institucije obradovati crnogorske roditelje nakon dugo godina i pomoći im na jedan od mogućih načina koji su na raspolaganju državi, a tiču se vaspitanja i obrazovanja djece.

Leave a Reply