Dječije blagostanje najveće u Holandiji

oecdHolandija je zemlja najbolja za odrastanje djece, i zauzela je prvo mjesto na novoj rang-listi država zemalja članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj OECD.

Istraživanje je obuhvatilo pet dimenzija dječjeg života: materijalno blagostanje, zdravlje i sigurnost, obrazovanje, ponašanje i rizike kao i stanovanje i životnu sredinu, koji se provjeravaju u posljednjoj deceniji.

Holandiju slijede nordijske zemlje, a na začelju su Rumunija, Litvanija i Letonija kao i Sjedinjene Američke Države. Slovenija zauzima 12. mjesto.

Pokazalo se da viši bruto domaći proizvod ne garantuje veću dobrobit djece, pa je na primjer Slovenija bolje pozicionirana od Kanade, Češka od Austrije, a Portugal svojoj djeci nudi bolje uslove nego SAD, prenosi Večernji list.

Uprkos nekim zastojima, priča o dječjoj dobrobiti u industrijalizovanom svijetu u 2000-ima bilježi napredak. Svaka od posmatranih zemalja za koju su podaci bili dostupni smanjuje smrtnost odojčadi i porodično siromaštvo, a stopa daljeg obrazovanja se u njima povećala. Međutim, većina podataka je iz perioda 2009.- 2010. pa se napominje da tri godine ekonomske krize ne slute na dobro kad je riječ o sadašnjosti ili bliskoj budućnosti.

Lista zemalja dječjeg blagostanja:

1. Holandija

2. Norveška

3. Island

4. Finska

5. Švedska

6. Njemačka

7. Luksemburg

8. Švajcarska

9. Belgija

10. Irska

11. Danska

12. Slovenija

13. Francuska

14. Češka

15. Portugal

16. V. Britanija

17. Kanada

18. Austrija

19. Španija

20. Mađarska

21. Poljska

22. Italija

23. Estonija

24. Slovačka

25. Grčka

26. SAD

27. Litvanija

28. Letonija

29. Rumunija

 

Leave a Reply