Danas je Međunarodi dan autizma

autizam znakU svijetu se danas obilježava Međunarodni dan autizma, koji je ustanovljen 2007. godine Rezolucijom Ujedinjenih nacija.

Procjenjuje se da u svijetu oko 1 odsto populacije ima neki oblik ovog poremećaja, a koliko je osoba sa autizmom u Crnoj Gori nema zvaničnih podataka.U Crnoj Gori ne postoji ni Centar za osobe sa autizmom, kao ni stručnjaka za dijagnozu te bolesti.

Broj djece sa autizmom raste na globalnom nivou iz godine u godinu, i trenutno ih je u odnosu na 2000. godinu za 78% više. U 2001. godini 1 od 250 djece imalo je autizam, 2007. godine 1 od 120 djece, a danas je to 1 od 88 djece.

Autizam je pervarzivni razvojni poremećaj koji se ogleda u nemogućnosti razvoja komunikacije i socijalne interakcije, javlja se u ranom djetinjstvu i traje do kraja života.

Smatra se da nastaje kao posledica poremećaja funkcije mozga usljed djejstva različitih činilaca: nasljednih ili nastalih tokom trudnoće, porođaja ili ranog razvoja djeteta. Trenutno nije „izlječiv“ i akcenat je na ranoj rehabilitaciji i edukaciji kad je u pitanju tretman djece sa autizmom.

Tretman podrazumijeva organizaciju prostora i aktivnosti, kao i strategije za razvoj komunikacije, kognitivnih sposobnosti, socijalnih vještina i igre. Veliki značaj ima porodica, informisanje roditelja, edukacija i rad sa djetetom i kod kuće.

 

Leave a Reply