Razlog bolovanja ubuduće dostupan samo ljekarima

PIŠE: Gordana Popović

bolovanjeUzrok bolovanja pacijenata, kao I trudnica ubuduće će biti poznat samo izabranom ljekaru jer se šifra bolesti kao ni njen naziv na latinskom jeziku, više neće pisati u izvještajima za privremenu spriječenost za rad, kak što je to bilo do sada.

Poslodavci su do sada,na primjer, na osnovu tih podataka znali da je žena trudna od samog početka trudnoće posebno ako bi imala problema I prepo kao ni njen naziv na latinskom jeziku ručeno bi joj bilo privremeno mirovanje.

Fond za zdravstveno osiguranje je, na osnovu rješenja Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka, usvojio novi Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad, i svim domovima zdravlja u Crnoj Gori uputio nove obrasce izvještaja o privremenoj spriječenosti za rad.

Kako je portalu Roditelji pojasnio predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka, Šefko Crnovršanin, to tijelo je u novembru donijelo rješenje kojim je usvojilo prigovor jednog građanina iz Podgorice.

Prema njegovim riječima, Savjet je naložio javnim zdravstvenim ustanovama da odmah otklone nepravilnosti u obradi ličnih podataka koji se unose u izvještaju o privremenoj spriječenosti za rad, na način što neće unositi šifru, dijagnozu i latinski naziv dijagnoze bolesti.

Savjet je, nakon razmatranja predmeta, utvrdio da JZU Dom zdravlja Podgorica, kao i drugi domovi zdravlja u Crnoj Gori, koriste obrazac izvještaja o privremenoj spriječenosti za rad čiju formu je propisao Fond za zdravstveno osiguranje.

Crnovršanin je pojasnio da je u tom obrascu, u koloni dijagnoze upisivana isključivo šifra dijagnoze, dok je u koloni dijagnoza bolesti, u dijelu nalaza i mišljenja ljekarske komisije, tekstualno upisivana dijagnoza bolesti na latinskom jeziku.

On je precizirao da lični podaci, kao što su oni o zdravstvenom stanju sadržani u izvještaju o privremenoj spriječenosti za rad, spadaju u posebnu kategoriju podataka, i njima su imali pristupa samo referenti za lične dohotke.

“Mi smatramo da prisustvo bilo kojeg podatka koji se odnosi na zdravstveno stanje i dijagnozu u izvještaju o privremenoj spriječenosti za rad ne odgovara svrsi obrade, i predstavlja veći obim podataka nego što je potreban da bi se ostvarila svrha obrade, i Kršenje člana dva stav dva Zakona o zaštiti podataka o ličnosti”, naveo je Crnovršanin.

On je dodao da su se predstavnici Agencije i Fonda, u neposrednoj komunikaciji, saglasili da je neophodno mijenjati te pravilnike i propisani brazac.

Fond je, kako je naveo, blagovremen izmijenio izmijenio pravilnik i obrasce i poslao ih svim domovima zdravlja u Crnoj Gori, iako se rješenje Savjeta odnosilo samo na podgorički.

“Tako da svi domovi zdravlja postupaju po novom pravilniku i obrascu za koji mi smatramo da je u redu”, dodao je Crnovršanin.

On je kazao da se novi obrasci različito tumače kod pacijenata i poslodavaca, i da su pacijenti zadovoljni što se šifra i naziv dijagnoze ne upisuje, jer smatraju da se može negativno odraziti na poslodavca ako  ima uvid u to od čega boluje zaposleni.

“Nemamo podatak da li su poslodavci zloupotrebljavali bolest radnika i da li su naknadno preduzimali neke mjere zbog toga. U svakom slučaju, sada poslodavac neće znati dijagnozu zaposlenog, nego će ona biti poznata samo njegovom ljekaru”, naveo je Crnovršanin.

Leave a Reply