Pripovjedaonica – novi projekat udruženja Roditelji

DSC_0039Udruženje Roditelji počeće u aprilu ralizaciju novog projekta Pripovjedaonica, kroz koji će djeca predškolskog uzrasta ali i njihovi roditelji imati priliku da učestvuju u interaktivnom pričanju priča koje u sebi nose poruku tolerancije, empatije i njegovanja i poštovanja različitosti.

Djeca će kroz obazrivo odabrane priče, kao i interakciju sa pripovjedačima učiti o empatiji, razumijevanju ljudske prirode i tuđih osjećanja, posebno kako nasilje može povrijediti druge, razvijajući osjećaj za poštovanje različitosti ličnosti i društva.

Projekat će sa 2,5 hiljade eura finansirati Fondacija za aktivno građanstvo.

Predviđeno je da za djecu i roditelje budu organizovano ukupno 13 pripovjedačkih sesija u Narodnoj biblioteci ’’Radosav Ljumović’’, kao i u 3 vrtićke grupe javne predškolske ustanove „Đina Vrbica“ u Podgorici.

Projekat Pripovjedaonica je nastao  kao odgovor Udruženja Roditelji na sve češću pojavu nasilja među djecom. U udruženju smatramo važnim da roditelji sa djecom razgovaraju o tome da je neophodno da sarađuju, da moraju da budu dobri drugovi, ali i da im pruže  priliku da, kroz različite i prilagođene aktivnosti, dožive šta znači saradnja, prevazilaženje konflikta, rješavanje problema. Na taj način mogu najbolje da „dodirnu“ one teme koje se tiču razvoja životnih vrijednosti poput tolerancije, empatije, uvažavanja, poštovanja.

S obzirom da je predškolski uzrast od presudnog značaja za sveukupan rast, razvoj i formiranje dječije ličnosti, čime postaje važan i za formiranje pozitivnog ponašanja, u udruženju Roditelji vjerujemo da je potrebno razvijati pedagoški program podrške.

Projektom je predviđeno i štampanje edukativne brošure, u kojoj će roditelji i vaspitači biti upoznati sa značajem i vrijednostima pripovijedanja kao načina na koji se kroz isticanje pozitivnih vrijednosti može pomoći djeci da shvate šta je empatija, tolerancija i kako da prihvataju različitosti.

Aktivnosti objašnjene na kraju brošure će dati roditeljima i vaspitačima ideje kako da na kreativan način ponovno ožive priču koju su čuli na radionici Pripovedaonice, zajedno sa listom preporučenih priča i knjiga za djecu koje se bave ovom tematikom.

Osim članova udruženja – animatora Žarka Stanišić, Ane Vujnović i Vanje Rakočević, sa djecom će se u okviru Pripovjedaonice družiti i srednjoškolci, članovi Volonterskog kluba Gimnazije „Slobodan Škerović“, studenti – članovi Volonterskog kluba Ekonomskog fakulteta Crne Gore i Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

 

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply