Sara i Luka najpopularnija imena

djeca se igrajuPodgoričani od prošle godine najčešće kćerkama daju ime Sara, a u porodilištu se prošle godine rodilo najviše dječaka koji su dobili ime Luka, podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Poslije Luke dječacima se najčešće daju imena Lazar, Pavle i Petar, dok je do prošle godine ime Nikola bilo neprikosnoveno.

Prema podacima Monstata, tradicionalna crnogorska imena i dalje su na listi najtraženijih u Podgorici. U protekle četiri godine najčešće davana imena su Luka, Matija, Nikola, Lazar, Andrija, Petar, Vasilije, Aleksa, Vuk i Pavle.

Sara, Anđela, Jovana, Milica, Nikolina, Marija, Anastasija, Anja, Teodora i Andrea – najpopularnija su ženska imena.

Roditelji su posljednjih godina iz zaborava izvukli i neka stara imena – Đurađ, Simon, Arsenije, Oleg, Nikolija, Sofija…

Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, u protekle dvije decenije najčešća ženska imena su Jelena, Milica, Ivana, Jovana i Marija, a muška Nikola, Marko, Miloš, Stefan i Aleksandar.

U MUP-u ne raspolažu podacima koliko često roditelji posežu za neuobičajenim imenima.

Iako se prema Zakonu “pravo na slobodu izbora ličnog imena ne smije ograničiti, osim ako je to potrebno radi zaštite javne bezbjednosti ili prava i sloboda drugih lica”, pomoćnik ministra Abid Crnovršanin istakao je da vode računa o tome da ime ne ugrožava dostojanstvo djeteta.

On je pojasnio da se roditeljima da rok od 15 dana da predlože novo ime ako službenik utvrdi da ime ili prezime djeteta nije određeno u skladu sa Zakonom o ličnom imenu, ili ako bi moglo da šteti interesima djeteta.

“Ukoliko roditelji u tim slučajevima odbiju da promijene ime, službenik upisuje dijete u matični registar rođenih sa imenom koji su odredili roditelji i o tome obavještava nadležni organ starateljstva, koji može preduzeti mjere radi zaštite dostojanstva i interesa djeteta”, kazao je Crnovršanin.

Roditelji mogu da daju i imena koja se sastoje od više riječi. Ako je u imenu i prezimenu djeteta više od tri riječi, određuje se ime, odnosno prezime, kojim će se dijete služiti u pravnom saobraćaju.

 

Leave a Reply