Jednostavnije procedure za osobe sa smetnjama u razvoju

PP stomatologMinistarstvo zdravlja saopštilo je da je u saradnji sa Stomatološkom poliklinikom za osobe sa smetnjama u razvoju pojednostavilo procedure za ostvarivanje prava na stomatološki pregled i bez uputa.

Pojednostavljena procedura izbora stomatologa za lica sa posebnim potrebama se sastoji u tome da se roditelj, staratelj ili pratioc jave u ambulantu za dječiju i preventivnu stomatologiju i pri prvom dolasku prilože medicinski dokument o osnovnom oboljenju pacijenta. Prilikom prvog dolaska, pacijent ne mora biti prisutan, posebno ako roditelj, staratelj ili pratioc želi prvenstveno da se upozna sa timom i zakaže preventivni pregled u cilju izbjegavanja bilo kakvog čekanja.

Bol i druga hitna stanja se primaju odmah.

U stručnom timu koji ordinira u ambulanti za dječiju i preventivnu stomatologiju su tri ljekara specijalista iz te oblasti – dr Dobrinka Kastratović, dr Danijela Subotić i dr Kemal Šahmanović. Prema procjeni tih ljekara biće sprovoden plan preventive i plan terapije koji je individualan za svakog pacijenta. S obzirom da su ljekari stručni za ovaj vid pružanja usluge, svi pacijenti sa smetnjama u razvoju mogu izabrati nekog od navedenih ljekara kao svog izabranog stomatologa.

Osobama sa smetnjama u razvoju je na raspolaganju i ambulanta za oralnu hirurgiju gdje ordiniraju  tri specijalista oralne hirurgije – dr Dženad Ganjola, dr Marija Antunovuić ili dr Danijela Ristić.

Broj kontakt telefona za sve informacije je 020 409 412.

Roditelji djece sa smetnjama u razvoju, naročito ona sa težim, kažu da ona u Crnoj Gori teško ostvaruju pravo na stomatološku zaštitu, zbog čega su često prinuđeni da ih zbog intervencija kao što je vađenje zuba vode u Beograd, što iziskuje ogromne troškove.

Zakon o zdravstvenom osiguranju propisuje da djeca imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, a članom 17 tog akta precizirano je da se posebno vodi računa o  kategorijama osiguranika u koje spadaju djeca sa smetnjama u razvoju, naročito ona koja boluju od cerebralne paralize, progresivnih nervno-mišičnih i sličnih oboljenja.

Predsjednik Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Savo Knežević, kazao je portalu Roditelji da se pod zdravstvenom zaštitom na koju djeca sa smetnjama u razvoju imaju pravo, podrazumijeva i stomatološka, i to u državnim poliklinikama i privatnim ordinacijama koje su sklopile ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje.

„U praksi se pokazalo da je ovo pravo nemoguće ostvariti, jer stomatolozi na kulturan način odbijaju da rade sa djecom sa smetnjama u razvoju, pravdajući se da nemaju uslova ako postoji potreba za totalnom anestezijom, ili da nijesu edukovani, pogotovo za rad sa djecom sa kombinovanim, odnosno mentalnim i fizičkim smetnjama ili djecom sa nevoljnim pokretima“, naveo je Knežević.

Prema njegovim riječima, u Poliklinici za bolesti zuba pri Kliničkom centru Crne Gore, samo jedan doktor prihvata da izvadi zub djetetu sa smetnjama pod lokalnom anestezijom, a ako postoji potreba za totalnom – tvrde da za to nemaju mogućnosti.

 

Leave a Reply