Tražiće od Glavnog grada podršku za hitnu gradnju vrtića

PIŠE: Gordana Popović

Udruženje Roditelji zatražiće od Glavnog grada i gradonačelnika Miomira Mugoše da što prije pomognu gradnju novih vrtića, tako što će ustupiti zemljište za gradnju tih objekata i osloboditi ih komunalija i ostalih dažbina.

Iz Udruženja podsjećaju da su zvaničnici Glavnog grada više puta javno iskazivali spremnost da pomognu u rješavanju tog problema i da je sada neophodno pripremiti I izadati potrebnu dokumentaciju.

Od Glavnog grada i gradonačelnika će, kako su naveli, tražiti da ubrzaju neophodne procedure, što im je nedavno zatražilo i Minstarstvo prosvjete.

Iz Ministarstva su, početkom decembra, obavijestili gradonačelnika da pripremaju nacrt projekta koji će kandidovati kod Razvojne banke Savjeta Evrope, u cilju obezbjeđivanja novca za izgradnju vrtića, i podsjetili da je Master planom ulaganja u infrastrukturu u sektorima obrazovanja, zdravlja, kulture, sporta i državne uprave, do 2020. godine, na teritoriji Glavnog grada planirana izgradnja objekata u naseljima Blok šest, Stari aerodrom i Zagorič.

Vlasnik parcela na kojima su planirani objekti u Bloku šest i na Starom aerodromu je Glavni grad, dok je parcela u Zagoriču upisana kao vlasništvo Ministarstva prosvjete i sporta. Ministarstvo je predložilo da Glavni grad pomogne realizaciju tog značajnog projekta tako što će ustupiti zemljište i naknade za komunalno opremanje gradsko-građevinskog zemljišta za izgradnju objekata u Bloku šest i na Starom aerodromu, a da njegovo učešće u izgradnji objekta u Zagoriču bude naknada za komunalno opremanje gradsko-građevinskog zemljišta.

Iz Ministarstva su zatražili da im iz Glavnog grada, ukoliko su saglasni sa predlogom, dostave sadašnje vrijednosti parcela, kao i visinu naknada za uređenje gradsko-građevinskog zemljišta, kao i da ih o tome obavijeste u najkraćem mogućem roku kako bi što prije predali nacrt predloga projekta.

Master planom do 2020. godine planirana je izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Tuzima, na parcelama koje su u vlasništvu Vlade, odnosno Ministarstvo finansija, ali za tu lokaciju trenutno ne postoji prostorno-planska dokumentacija na osnovu koje bi se mogla pribaviti Građevinska dozvola. Ministarstvo je predložilo da Glavni grad pomogne realizaciju tog projekta tako što će obezbijediti izradu planskog dokumenta za tu lokaciju i učestvovati naknadom za komunalno opremanje gradsko-građevinskog zemljišta.

Udruženje Roditelji od prošle godine traži hitnu gradnu novih vrtića ili dogradnu postojećih u cijeloj Grnoj Gori, u vezi sa čim je pokrenulo peticiju koju je podržalo više od šest hiljada građana.

Uprkos tome, Vlada je predložila Budžet za ovu godinu kojim je za sve radove u vrtićima opredijeljeno svega 660 hiljada EUR, iako je ranije procijenjeno da gradnja jednog objekta košta između 1,5 i dva miliona EUR. Prilikom usvajanja Budžeta u parlamentu, prihvaćen je amandman kojim je taj iznos povećan za 100 hiljada.

 

Leave a Reply