Principi pravilne ishrane III

PIŠE: Žarko Vučinić, kuvar i nutricionista

Princip broj 5 – ishrana može značajno da kontroliše štetne efekte škodljivih materija.

Priče o hemikalijama koje izazivaju rak redovno se pojavljuju u štampi. Akril-amid, vještački zaslađivači, nitrozamini, nitriti, Alar, heterociklicni amini i Aflatoksin su u eksperimentalnim istraživanjima bili povezani sa rakom. Postoji široko prihvaćeno gledište da rak izazivaju otrovne hemikalije koje ulaze u naša tijela na prikriven način. Na primjer, ljudi često navode brigu za zdravlje kako bi opravdali svoje protivljenje davanju antibiotika i hormona životinjama na farmama. Pretpostavka je da bi meso bilo bezbjedno za jelo kada ne bi imalo te neprirodne hemikalije u sebi. Međutim, prava opasnost od mesa je neravnoteža hranljivih materija, bez obzira na prisustvo ili odsustvo tih hemikalija. Davno prije nego što su savremene hemikalije počele da se stavljaju u našu hranu, kod ljudi je počeo da se javlja veći broj slučajeva obolijevanja od raka i srčanih bolesti kada su počeli da jedu više namirnica životinjskog porijekla.

Drugi hemijski kancerogen koji izaziva zabrinutost je akrilamid, koji se prvenstveno nalazi u prerađjenim ili prženim namirnicama kao što je čips. Tvrdi se da bi, ako bismo mogli efektivno da uklonimo ovu hemikaliju iz čipsa, on bio bezbjedan za jelo, iako sadrži izuzetno nezdrave, obrađene komade krompira natopljene mastima i solju. Izgleda da veliki broj nas traži žrtvenog jarca. Ne želimo da čujemo da naša omiljena hrana predstavlja problem zbog svog sadržaja hranljivih materija.

Aflatoksin je hemikalije za koju se tvrdi da je veoma kancerogena. Istraživanja spovedena na pacovima su pokazala da su, čak i u slučaju velikih doza, mogli da budu zdravi, aktivni i bezbrižni ako su bili na ishrani sa malo proteina. Suština je da aktivnosti hemijskih kancerogena se prvenstveno kontroliše ishranom. Nije vam od velike koristi da se hranite organskom govedinom umjesto konvencionalnom koja je napunjena hemikalijama. Organska govedina može da bude marginalno zdravija, ali nikada ne bih rekao da predstavlja bezbjedan izbor. Oba tipa govedine imaju sličan sastav hranljivih materija. One hemikalije koje dovode do inicijacije raka su često one koje dospijevaju na naslovne strane. Međutim, ono što se ne pojavljuje na naslovnim stranama je činjenica da se proces razvoja bolesti nastavlja dugo nakon inicijacije, i ishranom može biti ubrzan ili zaustavljen tokom stepena promocije. Drugim riječima, ishrana je ta koja prvenstveno određuje da li će bolest ikada načiniti štetu.

Princip broj 6  – ista ishrana koja sprječava bolest u ranim stupnjevima (prije dijagnoze), može takođe da zaustavi ili preokrene bolest u njenim kasnijim fazama (nakon dijagnoze).

Vrijedi ponoviti da su hroničnim bolestima potrebne godine da se razviju. Na primer, smatra se da se rak dojke može inicirati u adolescenciji, a da se ne može uočiti do kraja menopauze! Sasvim je moguće da veliki broj sredovječnih žena živi sa rakom dojke koji je iniciran tokom tinejdžerskih godina, a neće moći da se uoči do menopauze. Mnoge ljude to navodi na fatalističku pomisao da se malo šta može učiniti kasnije u životu. Da li to znači da te žene treba da počnu da puše i da jedu više bifteka jer su ionako osuđene na bolest? Šta da radimo pošto mnogi od nas možda već imaju inicirane hronične bolesti koje vrebaju u našim tijelima, čekajuci da eksplodiraju decenijama u budućnosti?

Rak koji je vec iniciran i raste u eksperimentalnim životinjama može biti usporen, zaustavljen ili čak preokrenut dobrom ishranom. Na sreću za nas, ista dobra ishrana poboljšava zdravlje na svakom stupnju bolesti. U slučaju ljudi, istraživanja pokazuju da ishrana cjelovitim neprerađenim namirnicama biljnog porijekla preokreće uznapredovalo srčano oboljenje, pomaže gojaznim ljudima da smanje težinu, a dijabetičarima da prekinu sa uzimanjem lijekova i da se vrate normalnijem životu. Istraživanja su takođe pokazala da se uznapredovali melanom, smrtonosni oblik raka kože, može zaustaviti ili preokrenuti njegov tok promjenama načina života. Na žalost, neke bolesti se ne mogu preokrenuti. Autoimune bolesti su možda najstrašnije jer kada se jednom tijelo okrene protiv sebe, to može da postane nezaustavljivo. A opet, zapanjujuće je da se čak i neke od ovih bolesti mogu usporiti ili ublažiti ishranom.

Dokazi takođe pokazuju da se reumatoidni artritis može usporiti ishranom, kao i multipleskleroza.Verujem da je gram prevencije jednak kilogramu lijeka, i da što se ranije u životu počne sa dobrom ishranom, to će zdravlje biti bolje. Međutim za one koji već nose teret bolesti, ne smijemo da zaboravimo da ishrana i dalje može da igra vitalnu ulogu.

Primjer gore napisanog može biti i moja majka kojoj su dijagnostifikovali rak dojke. Medjutim korjenitom promjenom režima ishrane, samo poslije dva mjeseca postigla je zapanjujuće rezultate. Doktori su joj otklonili jedan mali dio za ispitivanja i poslali materijal za Beograd, radi daljeg ispitivanja. Posto su stigli rezultati, oni su na svu sreću bili negativni. Zahvaljujući korjenitoj promjeni ishrane sama je uspjela izliječiti rak.

 

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply