Dojenje i samohrani roditelji nijesu zanimljivi Ministarstvu finansija

Udruženje Roditelji konkurisalo je sa dva projekta za dobijanje novca za nevladine organizacije na vladinom konkursu za raspodjelu prihoda od igara na sreću, ali nijesu uspjeli da zavrijede pažnju komisije Ministarstva finansija, iako je jednim bilo predviđeno formiranje i edukacija volonterske grupe za podršku dojenju, a drugim psihološko-pravna pomoć za samohrane roditelje.

Konkurs za dodjelu novca objavljen u avgustu, a planirano je da nevladinom sektoru Komisija podijeli nešto više od 2,5 miliona eura. Ukupno je na konkurs stiglo 1.307 aplikacija. Ovdje možete pročitati tekst ND Vijesti o rezultatima konkursa, jer još nije zvanično objavljen na sajtu Ministarstva finansija.

Cilj projekta Grupe za podršku dojenju Udruženja Roditelji koji nije prošao na konkursu, je rast broja žena – porodilja – koje doje svoju djecu, s obzirom da je njihov procenat trenutno vema mali i ne dostiže ni 20 odsto. Realizacijom tog cilja treba da se unaprijedi primjena i promocija dojenja kao najboljeg načina ishrane za novorođenčad i bebe i pruži direktna pomoć majkama koje doje djecu kada im je ona potrebna i kada naiđu na probleme i nedoumice, a sve kroz podizanje svijesti o značaju dojenja i unaprjeđenje znanja i konkretnih vještina o dojenju.

Pojektom je predviđeno da se oformi grupa majki koje imaju iskstvo u dojenju i koje žele da volontiraju pomažući drugim majkama na ovaj način. One bi prethodno pohađale obuku ljekara, savjetnica za dojenje iz regiona, i psihologa, a onda putem SOS telefona i u dikrektnom kontaktu pomagale porodiljama, dojiljama i svim majkama koje bi imale potrebu za savjetom u vezi dojenja. Na osnovu predavanja, obuke i prakse u toku obuke bio bi sačinjen priručnik o dojenju i značaju dojenja sa svim važnim detaljima i infomacijama koji bi bio dostupan majkama širom Crne Gore.

Za ovaj projekat udruženje Roditelji će nastaviti aktivno da traži donatore, i sigurno je da će ih ubrzo i naći jer se radi o unaprjeđenju jednog važnog dijela u sistema zdravstva, za šta ima i podršku Minstarstva zdravlja kroz Memorandum o saradnji.

Psihiloško-pravna pomoć za samohrane roditelje je predviđena projektom Jedan roditelj – uspješan roditelj, koji ima za cilj očuvanje i unapređivanje mentalnog zdravlja i prava samohranih roditelja i njihove djece.

Projektom je planirano besplatno pravno savjetovalište namjenjeno isključivo samohranim roditeljima, kao i grupe samopodrške, kao I radionice predviđene kako za samohrane roditelje, tako i za njihovu djecu.

 

 

Comments

  1. Cekalica

    Bravo za Ministartstvo! Bilo bi lijepo da neko iz Udruzenja iduce godine bude clan komisije, mozda tako dobijete sredstva za projekte 😛

Leave a Reply