Vijesti: Višegodišnje probleme pravdaju renoviranjem

Nezavisni dnevnik Vijesti objavio je danas tekst o Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra, navodeći kao višegodišnje probleme u njoj neprimjeren odnos medicinskog osoblja prema pacijentkinjama, lošiju higijena, koju između ostalog “suzbijaju” lijepkom i sredstvima protiv insekata i miševa, kao i nedovoljan broj soba i kreveta.

U tom listu tvrde da u Kliničkom centru ove višegodišnje problem posljednjih godinu pravdaju “renoviranjem odjeljenja”.

Ana Vujnović iz Udruženje Roditelji rekla je “Vijestima” da je udruženje početkom ove godine pokrenulo akciju “Uvedimo porodilište u 21. vijek”, podstaknuto iskustvima žena koje su se žalile prvenstveno na loš odnos medicinskog osoblja prema pacijentima i na lošu higijenu.

“U međuvremenu su se vidne promjene desile na samom odjeljenju, pa nam o boljim uslovima boravka, kao i o primjetno boljem odnosu sestara i doktora prema pacijentkinjama svjedoče pacijentkinje koje su u porodilištu boravile u proteklih pola godine i koje su skorašnje iskustvo mogle da uporede sa onim od ranije. Narano, postoje još neke stavke na kojima treba raditi”, rekla je Vujnović.

Direktorica te klinike Snežana Crnogorac tvrdi da medicinske sestre ne ignorišu molbe pacijentkinja u periodu kada “predaju” smjenu, navodeći da to ne može biti duže od deset minuta, kao i da “predaja smjene nikada nije bila važnija od hitnog pacijenta”

“Predaja smjene, priznaćete, barem kada je u pitanju medicina, neophodan je element procesa rada i mislim da se i vi slažete sa mnom kada kažem da je prenošenje informacija o stanju pacijenata jako važno ne samo za medicinske sestre već i za pacijente i praćenje njihovog zdravstvenog stanja”, odgovorila je Crnogorac.

Što se tiče higijene koja, prema iskustvu pacijentkinja, zahtijeva da povremeno privatnik iz firme “Radišić” prošeta pored bolničkih kreveta i postavi sredstva za “efikasno uništavanje gamadi”, ona je, prema tvrdnjama načelnice Crnogorac, pod kontrolom i na zavidnom je nivou.

“Upotreba sredstava protiv miševa i insekata na GAK-u se kontinuirano i preventivno primjenjuje, a ne samo kad trenutno imaju problem”, kaže Crnogorac, odgovarajući na pitanje čime garantuju sigurnost pacijentkinjama na tom odjeljenju ako higijenu rješavaju tako što pored njihovih kreveta postavljaju ljepilo za miševe.

“U dogovoru sa službama Instituta za javno zdravlje, koje o tome brinu, postoji određeni vremenski raspored kada se sredstva primjenjuju. Čistoća na odjeljenju za patologiju trudnoće je na zavidnom nivou i zadovoljava sve kriterijume odjeljenja koje pruža usluge tako vulnerabilnoj grupi pacijenata, kao što su trudnice. Takođe, postoji i raspored čišćenja koji je usklađen sa podojem, a glavne sestre odjeljenja kao i glavna sestra GAK-a svakodnevno obavljaju nadzor nad tim procesom. Proces održavanja higijene na ginekološko akušerskoj klinici sprovodi se po tačno utvrđenim protokolima”, naglašava Crnogorac.

Iz Instituta za javno zdravlje takođe tvrde da su i pored upotrebe tih preparata pacijentkinje potpuno sigurne. Dejan Prelević iz Odjeljenja za dezinfekciju, dezinsekciju i deratezaciju Instituta za javno zdravlje saopštio je za „Vijesti” da je pacijentima siguran boravak jer se radi o potpuno bezopasnim preparatima. To se posebno odnosi na ljepilo za miševe.

„Ljepilo za miševe u sebi nema nikakvu toksičnu hemikaliju. Svi hemijski preparati koji se koriste za uništavanje insekata i glodara imaju dozvolu resornog ministarstva za primjenu na mjestima gdje ljudi žive i borave. Preparati se uvijek koriste u koncentracijama koje je propisao proizvođač i nadležni organ, te kad se koriste u dozi primjene preparati su totalno bezopasni po ljude”, rekao je Prelević.

On je rekao da se bezbjednošću bolnica bavi pomoćnik ministra zdravlja Mensud Grbović.

Vijesti su pitanja uputile i ministru zdravlja Miodragu Radunoviću, sa zahtjevom da odgovori što će konkretno preduzeti da se zaštite pacijentkinje. Njegov odgovor je bio da su problemi na toj klinici u nadležnosti Kliničkog centra.

U nadležnosti Ministarstva nije bio ni odgovor na pitanje po kojem zakonu portparol KCCG, čija je obaveza da zastupa interese klinike, može da mijenja zaštitnika za prava pacijenata, čija je dužnost da postupa po pritužbama pacijenata na račun KCCG. Zaštitnik je na bolovanju i nema informacija kada će se vratiti na posao.

„Rad po pritužbama pacijenata predstavlja kompleksan proces, koji zahtijeva poznavanje ne samo medicine, procesa pružanja zdravstvenih usluga, zdravstvenog osiguranja, nego i prava, psihologije i opštešrihvaćenih društvenih normi. Što se tiče rada zaštitnika prava pacijenata, imenuje ih menadžment zdravstvene institucije u skladu sa važećim zakonskim propisima. Zakonom o pravima pacijentima”, piše u odgovoru Radunovića.

Za Vujnovićevu je “neobično” to što je predstavniku menadžmenta KC-a dodijeljen zadatak da zastupa prava pacijenata.

“Taj zadatak u odsustvu zaštitnika prava pacijenata trebalo je povjeriti nekom ko nije dio menadžmenta, kako bi objektivno i nepristrasno pristupao slučajevima u kojima pacijenti tvrde da su im ugrožena prava”, kazala je ona.

Renoviranje GAK traje mjesecima, mada bivše pacijentkinje tog odjeljenja tvrde da je “renovinaranje” i prije nekoliko godina bio odgovor za sve probleme. Zbog renoviranja, kako tvrde pacijentkinje koje su se obratile Vijestima, žene umjesto da se odmaraju u sobama, šetaju po hodnicima, čekajući na porođaj ili na smještaj nakon porođaja.

Crnogorac nije rekla kada će renoviranje tog odjeljenja biti privedeno kraju, ali najavljuje da je predviđeno pet odvojenih savremeno opremljenih sala za porođaj i savremeni medicinski tretman trudnica, kao i za mogućnost da sa njima budu supruzi za vrijeme porođaja.

“U sklopu novog porodilišta, predviđena je i posebna operaciona sala za carski rez koja će u svakom trenutku biti dostupna za ovaj zahvat. Renoviranje uključuje i dvije sobe za porodilje koje se nalaze na prostoru koji se renovira”, rekla je Crnogorac.

Ona tvrdi da pet porođajnih stolova i tri dodatna kreveta u porođajnim salama znače da ima dovoljno mjesta za trudnice u porođaju, posebno imajući u vidu da se prosječno za 24 sata obavi devet porođaja u KCCG.

“Veoma rijetko se desi da bude veći broj trudnica u porodilištu u istom trenutku. U tim slučajevima postoji dodatna soba za one trudnice koje su na samom početku porođaja. Renoviranje GAK-a nije i ne može biti razlog da trudnice šetaju po hodnicima”, kazala je Crnogorac, dodajući da su radovi na renoviranju porođajnih sala u toku.

Ona ističe da je dio odjeljenja adaptiran za porođajne sale, čime je obezbijeđen adekvatan tretman za pacijentkinje.

“S obzirom na to da su dvije sobe za porodilje u procesu renoviranja, broj kreveta je nešto manji. Sada imamo 31 krevet na akušerskom odjeljenju. Kada je nešto veći broj porođaja od uobičajenog i postoji potreba, pacijentkinje se nakon porođaja smještaju na odjeljenje za patologiju trudnoće, u posebno za to određenoj sobi”, pojasnila je Crnogorac.

Crnogorac kaže da se one, čim je moguće, smještaju na akušersko odjeljenje, kako bi bile sa bebama i dojile.

“S obzirom na to da su na odjeljenju za patologiju trudnoće smještene trudnice, a postoji i veza sa porođajnom salom, to je najprirodnije rešenje”, rekla je ona, istučući da se i dalje sve pacijentkinje iz cijele Crne Gore, sa teškim medicinskim stanjem, uspješnozbrinjavaju na tom odjeljenju.

Vijesti su pitale i ministra Radunovića kako komentariše javnu tajnu da neki ginekolozi naplaćuju u državnoj bolnici porođaje “carskim rezom” od 200 do 500 eura, ministar Radunović je rekao da nije upoznat sa time.

“Nikada nijedna pacijentkinja ili član porodice pacijentkinje nije predao prijavu ili pritužbu po tom pitanju Ministarstvu zdravlja. Ono što odgovorno tvrdim jeste činjenica da bi se takva prijava istražila i procesuirala po ustaljenoj zakonskoj proceduri. Takođe, kao ljekar, odgovorno tvrdim i da su u ogromnoj manjini oni koji bi izveli tako komplikovanu operaciju, carski rez, bez medicinske indikacije. Znači, potrebna je građanska odvažnost, pa takvu „tajnu” ili bilo koju drugu koraptivnu radnju prijaviti institucijama sistema. Ministarstvo zdravlja se zalaže za iskorjenjavanje svih negativnih pojava u zdravstvu i apeluje da se takva stvar prijavi”, kazao je Radunović.

Leave a Reply