Ombudsman: Obavijetićemo parlament o prebukiranosti vrtića

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda najavio je, u dopisu Udruženju Roditelji, da će obavijestiti Skupštinu Crne Gore o problemu neadekvatnih uslova za ostvarivanje prava na predškolsko obrazovanje i vaspitanje, pritužbama građana/roditelja i o potrebi preduzimanja hitnih mjera za rješavanje problema.

Iz institucije Ombudsmana podsjećaju da su prošle godine Ministarstvu prosvjete uputili Preporuku u vezi sa prevazilaženjem preopterećenosti predškolskih ustanova i neadekvatne dostupnosti te usluge svoj djeci predškolslog uzrasta.

U toku ove godine su više puta od Ministarstva zatražili izvještaj o preduzetim radnjama i mjerama u cilju ispunjenja upućene preporuke, a zaključili su da nije izvršena i pored određenih mjera i radnji koje je Ministarstvo prosvete preduzimalo. O svemu tome će Ombudsman u godišnjem izvještaju upoznati poslanike u parlamentu.

Udruženje Roditelji pozvalo je u septembru Ombudsmana da reaguje na postojeće, nezadovoljavajuće stanje u javnim predškolskim ustanovama zbog problema prebukiranosti u velikom broju crnogorskih opština.

Ombudsman se nakon toga ponovo obratio Ministarstvu prosvjete iz kojeg su tu instituciju obaviestili da će u Crnoj Gori do 2020. godine biti izgrađeno  11 novih vrtića i rekonstruisano ili dograđeno pet postojećih, što je predviđeno vladinim Master planom ulaganja u infrastrukturu u sektoru obrazovanja.

U odgovoru Ministarstva Ombudsmanu dodaje se i da “ulažu napore  na licenciranju privatnih predškolskih ustanova u cilju obuhvatnosti djece u predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem“, kojih trenutno ima 13 u Crnoj Gori.

Ombudsman je Ministarstvu preporučio da preduzme radnje i mjere na stvaranju uslova za  povećanje prostornih kapaciteta predškolskih ustanova prema utvrđenim standardima, kao i za upis djece u skladu sa propisanim normativom. Zakon o predškolskom obrazovanju i vaspitanju predviđa da u jaslenim grupama može biti najviše 14 djece, a u vrtićkim 25, dok je situacija u pojedinim vrtićkim jedinicma takva da u grupama ima i preko 50-ro djece.

Preporuka je bila i da se razmotri  mogućnost dodjele finansijske podrške (subvencija) licenciranim privatnim ustanovama koje pružaju usluge predškolskog obrazovanja i vaspitanja,  u cilju izjednačavanja cijene usluga koje se pružaju korisnicima, kako bi se obezbijedila i povećala sveobuhvatnost uključene djece u predškolsko obrazovanje i vaspitanje.

Leave a Reply