Osnovan Politički klub za borbu protiv nasilja u porodici

U Podgorici je danas osnovan Politički klub za borbu protiv nasilja u porodici, kao mehanizama za podršku naporima na smanjivanju nasilja u porodici, a u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici”.

Kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici” organizuje UN sistem u Crnoj Gori, Ministarstvo pravde i ljudskih prava i kancelarija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, Misija u Crnoj Gori.

Osnovni motiv za formiranje Političkog kluba za borbu protiv nasilja u porodici  je bila činjenica da su nedavna istraživanja UNDP-ja pokazala da većina žrtava nasilja u Crnoj Gori nije spremna da prijavi nasilje jer ne vjeruje da je institucije mogu zaštititi, a sa druge strane, nema podršku za takvo nešto od strane svoje porodice ili društva.

Organizatori kampanje su zaključili da je u Crnoj Gori potrebno razraditi dodatne sisteme podrške žrtvama i nadzora nad institucijama kako bi se omogućila bolja zaštita žrtava i veće razumijevanje i javna podrška žrtvama. U saopštenju se navodi da je želja organizatora je da se istakne da je porodično nasilje kompleksan problem koji ne samo da ima pogubne posljedice na pojedince i njihovo dostojanstvo, već i ozbiljno ugrožava stepen poštovanja ljudskih prava i sloboda i predstavlja prijetnju demokratskom, ekonomskom i društvenom razvoju države.

Inicijalne članice Političkog kluba su poslanice Skupštine Crne Gore Nada Drobnjak, Marta Šćepanović i Zorica Kovačević iz DPS-a, Azra Jasavić i Ana Ponoš iz Pozitivne Crne Gore, Branka Bošnjak iz Demokratkog fonda, Snežana Jonica, Nataša Vuković,  Zdenka Popović, Nataša Vuković iz SNP-a, Marija Vučinović iz HGI-ja, Ljiljana Đurašković iz PZP.a i Hidajeta Bajramspahić iz SDP-a.

Članovi Političkog kluba biće politički lideri, članovi nacionalne i lokalnih skupština iz svih političkih parlamentarnih partija u Crnoj Gori, koji su spremni da pokažu privrženost radu na smanjenju nasilja u porodici, čime će uticati na članstvo u svojim partijama i, kroz javni rad istih, širiti uticaj na ukupno građanstvo Crne Gore.

Oni će raditi na mobilisanju veće političke podrške i sinergije svih političkih snaga u borbi protiv nasilja u porodici u nacionalnom i  lokalnim parlamentima.

Članovi će koristiti sve raspoložive mehanizme parlamentarne kontrole u cilju jačeg nadzora nad izvršnom vlašću, kako bi obezbijedili efikasnije funkcionisanje institucija zaduženih za prevenciju nasilja, zbrinjavanje žrtava i sankcionisanje nasilnika.

Razmotriće mogućnost povremenih strukturisanih konsultacija sa sudijama, tužiocima i advokatima u vezi sa sprovođenjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i razmjene dobrih praksi iz zemalja regiona i EU. Iniciraće raspravu o ulozi parlamenata u borbi protiv porodičnog nasilja kroz međunarodne forume i mreže, kao što je Inter-parlamentarna unija, Cetinjski parlamentarni forum, itd.

Članovi Kluba radiće na uspostavljanju redovnih konsultacija sa civilnim društvom, naročito sa NVO koje se bave pitanjima nasilja, i podržavati njihovo učešće u formi gostiju na sjednicama skupštinskih odbora, kao i na plenarnim sjednicama gde god je to moguće, kroz institute “prazne stolice”.

Koristiće sve raspoložive mogućnosti da adresiraju pitanje nasilja prilikom javnih nastupa, kako bi uticali na promjenu javne svijesti o štetnosti nasilja i njegovom uticaju na ljudsko dostojanstvo, kao i na ukupan demokratski, ekonomski i društveni  razvoj.

Kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici” je međunarodna kampanja koja se obilježava širom svijeta od 1991. godine pozivajući na uklanjanje svih oblika nasilja u porodici putem podizanja svijesti na lokalnom, državnom, regionalnom i međunarodnom nivou, jačanja lokalnih aktivnosti i demonstriranja solidarnosti sa aktivistkinjama/aktivistima širom svijeta.

Kampanja svake godine počinje 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava.

Leave a Reply