Građani svjesni da postoji nasilje u porodici

Svaka treća žena u Crnoj Gori žrtva je nekog vida nasilja, a 92 odsto građanki i građana Crne Gore smatra da postoji nasilje u porodici u državi, rezultati su studije koju je u julu ove godine sproveo Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP.

Odjeljenje za rodnu ravnopravnost Ministarstva pravde i ljudskih prava, u saradnji sa Sistemom Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i Misijom Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Crnoj Gori, pokrenulo je kampanju “16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici”, pod sloganom Nadjačajmo tišinu. Zaustavimo nasilje u porodici.

Tim povodom je organizovan okrugli sto u Podgorici na kom su predstavljeni rezultati Studije o nasilju u porodici i nad ženama u Crnoj Gori.

“Svaka treća osoba u Crnoj Gori ne bi bila spremna da prijavi nasilje u porodici. Svaka četvrta osoba smatra da je žrtva odgovorna za nasilje jer ga “izaziva svojim postupcima”. Žrtve nasilja u porodici najčešće su žene i djeca, dok su muškarci prepoznati kao nasilnici“, neki su od rezultata studije koje prenosi CDM.

Istraživanje, koje je realizovano na uzorku od 1.103 ispitanika u 17 crnogorskih opština, pokazuje i da Crnogorci nedovoljno poznaju nadležnosti institucija koje se bave zaštitom žrtava nasilja. Takođe, svaka treća osoba u Crnoj Gori ne bi bila spremna da prijavi nasilje u porodici zbog niskog povjerenja u efikasnost institucija, straha, patrijarhalnog shvatanja porodičnih odnosa kao i sumnje u to da se problem nasilja u porodici može zaustaviti i prevazići.

Na okruglom stolu je formiran Politički klub za borbu protiva nasilja u porodici koji će u kontinuitetu nadzirati i sprovoditi mjere neophodne za stvaranje uslova za realizaciju Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i Protokola o postupanju u slučajevima porodičnog nasilja.

Takođe, najavljeno je i formiranje Lige Izuzetnih muškaraca koja će, na dobrovoljnoj osnovi, okupiti muškarce koji će biti svojevrsni promoteri kampanje protiv nasilja u porodici.

“16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici” je međunarodna kampanja koju je pokrenuo prvi Institut za globalno žensko liderstvo i podržao Centar za žensko globalno liderstvo 1991. godine.

 

Leave a Reply