Pozivaju očeve da se aktivnije uključe u porodični život

[hana-flv-player video=”https://www.roditelji.me/NajvaznijiPosaoNasvijetu.flv” width=”550″ description=”” player=”5″ autoload=”true” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

Medijska kampanja koja ima za cilj ohrabrivanje očeva da ravnopravno učestvuju u porodičnim obavezama, naročito u podizanju djece u Crnoj Gori, počela je danas. Kampanja se fokusira na odgovorno roditeljstvo i suzbijanje stereotipa u odnosu na ulogu koju majke i očevi imaju u porodičnim obavezama.

Kampanja je dio projekta koji Ministarstvo pravde i ljudskih prava (Odjeljenje za rodnu ravnopravnost) realizuje u saradnji sa Agencijom za rodnu ravnopravnost I osnaživanje žena Ujedinjenih nacija, UNWOMEN.

Istraživanja, koja su proteklih godina sprovedena u Crnoj Gori, pokazuju da žene u prosjeku, dnevno, troše 3,6 sati na aktivnosti vezane za obavljanje kućnih poslova. Takođe, podaci pokazuju da se žene u Crnoj Gori dominantno brinu o djeci, dok je učešće očeva u ovim aktivnostima samo 9 odsto.

Komitet za eliminaciju diskriminacije žena Ujedinjenih nacija (CEDAW) traži od Crne Gore da dodatno podigne svijest o odgovornom očinstvu i poveća broj i kapacitete finansijski pristupačnih ustanova za brigu o djeci u svim dijelovima države. Preporuka Savjeta Evrope o usklađivanju poslovnog i porodičnog života, ukazujući da žene nose najveći teret porodičnih obaveza, poziva države članice da okviru opšte politike promovisanja jednakih mogućnosti i ravnopravnog tretmana preduzmu sve mjere i aktivnosti kako bi se ženama i muškarcima omogućilo da, bez diskriminacije, bolje usklade radni i porodični život.

U Ministarstvu pravde su zbog svega toga smatrali važnim da se organizuje kampanja koja će pozvati očeve da se aktivnije uključe u porodični život.

Kampanja će trajati do 25. novembra kada počinje Medjunarodna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

U okviru kampanje je planirano emitovanje TV spotova i radio džinglova i organizovanje TV i radio emisija na ovu temu kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Takođe, biće postavljeni bilbordi širom Crne Gore, kao i distribuirani posteri.

U okviru kampanje planirano je organizovanje događaja, 16. novembra u Delta City, koji će biti kulturno-zabavnog karaktera i na kojem će biti pozvani roditelji i djeca da zajednički pošaljemo poruku koliko je važno da oba roditelja ravnopravno učestvuju u podizanju djece.

 

Comments

  1. macence

    Koliko para i aktivnosti za obicne budalastine… ako ce dzinglovi i spotovi da natjeraju oceve da se brinu o svojoj djeci, onda im djeca ne trebaju nista.

Leave a Reply