Zatraženo postavljanje obavještenja o peticiji na vrtiće

Udruženje Roditelji zatražilo je danas od direktora javnih predškolskih ustanova iz nekoliko opština u Crnoj Gori da nam dozvole da postavimo na njihovim objektima obavještenje o peticiji kojom tražimo hitnu izgradnju novih vrtića ili dogradnju postojećih.

Zahtjevi su proslijeđeni javnim predškolskim ustanovama u Podgorici – “Đina Vrbica” i “Ljubica Popović” , JPU “Dragan Kovačević” iz Nikšića, JPU “Dušo Basekić” Bijelo Polje, Eko bajci iz Bijelog Polja, “Ljubici Jovanović Maše” BUdva, Bambi iz Tivta, Naša Radost Herceg Novi, JPU “Radmila Nedić” Berane, JPU Solidarnost iz Ulcinja i JPU “Vukosava Ivanović Mašanović” Bar.

Udruženje Roditelji je iskoristilo mogućnost podnošenje elektronske peticije Ministarstvu prosvjete, koja je dio novog vladinog servisa Glas građana, koja će biti aktivna do 11. decembra do kada treba da prikupimo šest hijada potpisa. Do sada je peticiju potpisalo preko dvije hiljade osoba koji su na taj način podržale hitno rješavanje problema prebukiranosti vrtića u nekoliko opština.

Potpise od prošle sedmice prikupljamo i u direktnom kontaktu sa građanima, u tržnim centrima, za sada, u Podgorici, a od ove sedmice i ispred podgoričkih javnih predškolskih ustanova. U komunikaciji sa zaposlenima nekoliko vrtića smo obaviješteni da na ulaznim vratima ne možemo da zalijepimo obavještenje o peticiji, zbog čega smo odlučili da zahtjeve proslijedimo na više adresa i zvanično zatražimo odobrenje, kako bi što veći broj građana bio upoznat sa našim ciljem.

Udruženje se obraćalo i Ministarstvu prosvjete tražeći odgovor da li možemo da distribuiramo u javnim predškolskim ustanovama obavještenje za roditelje kako i gdje mogu da potpišu peticiju. Iz Ministarstva su nas obavijestili da je nedostatak prostora za realizovanje predškolskog obrazovanja i vaspitanja evidentan u mnogim opštinama, i da u tom pravcu podržavaju inicijativu o gradnji novih vrtića i potrebu da se u taj važan segment društvenog života uključe svi zainteresovani.

“Vašu namjeru da roditelje đece koji pohađaju javne predškolske ustanove obavijestite o inicijativi… smatramo da možete ostvariti preko savjeta roditelja javnih predškoskih ustanova…Saglasno navedenom, smatramo da nije primjereno da se peticija distribuira roditeljima preko đece, bez obzira na njenu opravdanost, već je potebno da se obratite upravama predškolskih ustanova radi organizovanja sastanka sa savjetima roditelja kako biste ih upoznali sa sadržinom Vaše petije”, navodi se u odgovoru Ministarstva.

Želimo da napomenemo da Udruženje Roditelji nije ni planiralo da distribuira obavještenja roditeljima “preko đece”, već u direktnoj komunikaciji sa roditeljima i/ili putem objavljivanja na ulaznim vratima vrtića postera sa infomacijama kako se e-peticija može potpisati.

Savjete roditelja obje predškolske ustanove u Podgorici smo obavijestili, a podsjećamo da njih čini po, oko 80 roditelja odnosno ukupno 160 predstavnika, a u javne predškolske ustanove u Podgorici je upisano oko šest hiljada djece.

Udruženje Roditelji želi i da ukaže, povodom javne podrške pojedinih partija potpisivanju peticije, da mi prevashodno prikupljamo potpise crnogorskih građana i da je za nas relevantna samo ta odrednica. Smatramo da ova peticija treba da okupi sve građane, bez obzira na partijsko ili neko drugo opredjeljenje jer se odnosi na svu djecu u Crnoj Gori i da može, i treba, da bude jedno od rijetkih tema oko koje će se kompletna javnost saglasiti i usaglasiti.

Leave a Reply