Razvoj govora kod četvorogodišnjaka

PITANJE od Milke:

Moj sin ima četiri i po godine, još uvijek imamo problem sa sastavljanjem dužih rečenica, iako one kratke izgovara bez problema… Pored ovoga postoji i još jedan, tj. neke riječi teže izgovara, odnosno, po meni, nepravilno… Išli smo gdje god su nam rekli i savjetovali stručnjaci, ali malo je od toga koristi… Šta raditi?

ODGOVOR Nede Volkov, mr defetkologije, Educo-kreativni centar za djecu sa smetnjama u razvoju

Pretpostavljam po pitanju da Vaše dijete ima problem samo u aktivnog govoru i da kako ste naveli zaostaje za uzrastom u formiranju dužih rečenica. Pored toga verujem da se upitne rečenice kao i odgovori svode samo na ono osnovno što je njemu potrebno za svakodnevnu komunikaciju. Ne znam gdje su Vas ranije slali ali mogu da Vam kažem da se obično na uzrastu na kom je Vaše dijete formiranje govora vježba svakodnevno, jer praktično za godinu dana on kreće u školu i do tad bi trebalo da prati vršnjake, a blaga odstupanja nikad nijesu isključena. Ako niste u mogućnosti svaki dan onda je poželjno bar tri puta nedeljno imati tretman kod logopeda i pored toga da Vi kao roditelj dobijate vježbe koje radite kod kuće kad dijete nije na tretmanu. Pored vježbi u kom se formira aktivan govor logoped će ispravljati sve ono što treba ( nepravilan izgovor slova, riječi i sl).

 

Leave a Reply