Džeparac – kako naučiti dijete da upravlja novcem?

PITANJE od Nane:

Kada početi sa džeparcem i kako dete naučiti da upravlja sa novcem. Nas kao roditelje više interesuje kako naučiti dete da na pravilan način iskoristi svoj džeparac (da ne troši na gluposti) i kako dete naučiti da novac ne troši na “mamipare” (slicice, stikere, ….).

ODGOVOR od Milice Belade, dipl. Psiholog, porodični psihoterapeut

Za svako dijete je značajno da ima džeparac. Imati određeni iznos novca na raspolaganju daje djetetu osjećaj nezavisnosti i kontrole, budući da ono samo bira kako će novac potrošiti i da li će ga sačuvati. Istovremeno dijete razvija i osjećaj odgovornosti.

Školski uzrast je vjerovatno najbolji period da se počne razmišljati o džeparcu. Djeca mlađeg školskog uzrasta još uvijek u potpunosti ne razumiju koncept novca ali mogu da razumiju njegovu osnovnu funkciju. O tome najčešće uče, učenjem po modelu, od samih roditelja. Zbog toga je važno da im roditelji daju objašnjenja tokom zajedničke trgovine. Kažite ima kolika je cijena određenog artikla, koliko novca imate, dozvolite im da sami daju novac na blagajni i da uzmu kusur. Ovo će im pomoći da razumiju i cijene i pojam džaparca. Naravno da je lakše kada su u školi već naučene osnovne računske operacije i kada djeca već razumiju pojmove “veće-manje”.

Vrlo je teško odlučiti o iznosu novca koji ćete dati djetetu. To sve zavisi od Vaših ličnih porodičnih navika i finansijskih mogućnosti. Budite oprezni jer će se djeca uvijek takmičiti sa svojim vršnjacima u školi koji imaju veći džeparac od njih. Vaša je roditeljska obaveza da djetetu razjasnite da ne mogu sva djeca imati isti iznos novca, da novac nije mjerilo znanja, sposobnosti i lične vrijednosti. Uvijek im navodite konkretne primjere iz Vašeg ličnog porodičnog života, bolje će Vas razumjeti i znaće da u Vama imaju podršku.

Jedan određeni, nedeljni iznos novca je preporuka kada se radi o djeci mlađeg školskog uzrasta. Na ovaj način djeca mogu da razviju osjećaj za trošenje novca tj. da uče da pametno troše i raspoređuju novac. Međutim, ovo ne važi za svu djecu i uvijek zavisi od zrelosti djeteta, postojećih navika i načina vaspitanja.

Jednom kada odredite iznos džeparca i koliko često ga dajete, držite se toga. Djeci su potrebna jasna pravila i granice. Ako dobijaju dodatan iznos novca nakon što su potrošili svoj džeparac, novac će izgubiti značenje. Ovo se ne donosi na specijalne prilike kao što su porodična ili rođendanska slavlja, kada biste trebali razjasniti djetetu da se dodatni iznos novca koji ćete djetetu dati, troši za posebne svrhe.

Kada uspostavite sistem džeparca, pomognite Vašem djetetu da razumije pojam novčane razmjene kao i da štedi na nedeljnom nivou. Iako je džeparac novčani iznos koji bi trebao biti djetetu slobodno na raspolaganju, vrlo je važno da djeca znaju na koji način sa novcem mogu raspolagati. Razjasnite im da novac mogu trošiti u malim iznosima tokom cijele nedjelje, trošiti pametno i štedjeti određenu količinu novca ili štedjeti sve i čuvati za neku specijalnu stvar koju žele da kupe u određenom momentu. Dozvolite im da sami odaberu način trošenja novca ali im budite podrška i pomoć. Kupite im kasicu za štednju, pohvalite ih uvijek kada na dobar način potroše ili uštede novac. Na taj način ćete im pomoći da razviju dobre finansijske navike.

Leave a Reply