Završen projekat Škola Roditeljstva

Udruženje Roditelji završilo je projekat Škola roditeljstva i predstavilo priručnik za roditelje predškolaca koji je nastao na osnovu sadržaja ukupno deset radionica organizovanih u toku Škole.

Osnovni cilj projekta  je bilo unaprjeđenje kvaliteta života roditelja/staratelja i djece u porodici, u smislu njihovih međusobnih odnosa. Glavno očekivanje od projekta je bilo da se roditelji u toku radionica Škole upoznaju sa načinima suočavanja sa različitim situacijama koje roditeljstvo svakodnevno donosi.

Projekat je udruženje Roditelji realizovalo u saradnji sa nevladinom organizacijom Motiv, čiji je osnivač psiholog, Lidija Mirković koja je vodila školu.

Za projekat Škola roditeljstva udruženje Roditelji je dobilo finansijsku podršku na konkursu Fonda za aktivno građanstvo (FAKT), raspisanog u okviru projekta De facto jači koji je finansirala Evropska unija posredstvom delegacije EU u Crnoj Gori.

Tokom deset radionica, Lidija Mirković i psiholog saradanik Rajko Radunović radili su sa grupom od 18 roditelja na unaprjeđenju roditeljskih vještina u 10 tematskih cjelina:

1. Igra i igračke kao alat za izgradnju dječjeg svijeta;

2. Disciplina koja djeluje – nagrada ili kazna;

3. Voljeti svoju djecu – kako prenijeti takvu poruku;

4. Psihološki aspekti podučavanja vrijednostima na predškolskom uzrastu;

5. Interaktivne igre za stimulaciju razvoja;

6. Kako pripremiti dijete za polazak u školu;

7. Kako pripremiti dijete za polazak u vrtić;

8. Kako pomoći djetetu da razvije društvene vještine;

9. Dječji strahovi i šta sa njima

10. Dječje laži i kako sa njima;

Polaznici škole su bili u direktnoj komunikaciji sa psiholozima na radionicama i u toku individualnog savjetovanja koje im je projektom bilo omogućeno. Roditelji su Imali priliku da dobiju stručno mišljenje o roditeljstvu i temama koje su bile obuhvaćene radionicama ali i da shvate na koji to način rade drugi roditelji.

Praktičnim radom su mogli uvidjeti uz pomoć psihologa na koji način mogu unaprjeđivati odnose sa svojom djecom, čuti i prihvatiti njihove osobenosti, potrebe i osjećanja.

Nakon završetka radionica i na osnovu njihovog sadržaja pripremljen je Priručnik za roditelje predškolaca, koja je odštampan u hiljadu primjeraka, koje će udruženje Roditelji podijeliti Domovima zdravlja za roditelje njihovih pacijenata. I pojedinim javnim predškolskim ustanovama. Elektronska verzija priručnika biće uskoro objavljena na portaluRoditelji.me.

Najvažnije postignuće projekta Škola roditeljstva je to što su roditelji/polaznici na kraju Škole bili zadovoljni načinom na koji su „učili” o roditeljstvu i što su svjedočili o tome da su naučeno uspješno primjenjivali kod kuće, u odnosu sa djecom. Postignuće je i to što će zahvaljujući priručniku ova tematika i problematika biti dostupna i mnogim roditeljima koji će posjećivati portal ili budu posjetili zdravstvene ustanove i vrtiće nakon podjele te publikacije.

Osnovni i jedini cilj udruženja Roditelji, osnovanog 22. Jula 2011. godine, je promocija i poboljšanje prava roditelja i njihove djece u Crnoj Gori. Misija udruženja Roditelji je da mijenja crnogorsko društvo u društvo koje će  biti odgovorno prema roditeljima i njihovoj djeci tako što radi na edukaciji, informisanju i promovisanju promjena. Osim toga udruženje se trudi da podstiče roditelje i ostale društvene grupe na preispitivanje postojećeg stanja i učestvovanje u promjenama.

NVO Motiv je organizacija koja je osnovana februara 2010.godine, sa sjedištem u Podgorici. Cilj djelovanja NVO Motiv je da kroz edukaciju i vaspitanje djece i omladine, njihovo uključivanje u društvene sfere života, kroz pravilno usmjeravanje, vrjednovanja ljudskih i moralnih vrijednosti, potpomogne njihovom psihofizičkom razvoju.

Leave a Reply