Pitali Ministarstvo šta su preduzeli u vezi prebukiranosti

Institucija Ombudsmana  zatražila je od Ministarstva prosvjete i sporta informacije o radnjama i mjerama koje su preduzeli u cilju prevazilaženja problema prekobrojnosti djece u predškolskim ustanovama u Crnoj Gori, a imajuću u vidu važnost ostvarivanja prava na obrazovanje i vaspitanje svakog djeteta, naročito u najranijem dobu razvoja.

Udruženje Roditelji obratilo se sredinom septembra Zaštitniku ljudskih prava i sloboda i zatražilo da reaguje na postojeće, nezadovoljavajuće stanje u javnim predškolskim ustanovama zbog problema prebukiranosti u velikom broju crnogorskih opština.

Iz institucije Ombudsmana su ukazali u dopisu Udruženju da su 11. avgusta 2011. godine, nakon sprovedenog ispitnog postupka u vezi sa obezbjeđivanjem predškolskog obrazovanja za svu djecu sa teritorije Crne Gore, uputili Ministarstvu prosvjete i sporta konačno mišljenje sa preporukom.

Tada je tom vladinom resoru preporučeno da preduzme radnje i mjere na stvaranju uslova za  povećanje prostornih kapaciteta predškolskih ustanova prema utvrđenim standardima, kao i za upis djece u skladu sa propisanim normativom. Preporuka je bila i da se razmotri  mogućnost dodjele finansijske podrške (subvencija) licenciranim privatnim ustanovama koje pružaju usluge predškolskog obrazovanja i vaspitanja,  u cilju izjednačavanja cijene usluga koje se pružaju korisnicima, kako bi se obezbijedila i povećala sveobuhvatnost uključene djece u predškolsko obrazovanje i vaspitanje.

Nakon upućene preporuke, zamjenica Zaštitnika za prava djeteta razgovarala je sa pomoćnicom ministra prosvjete i sporta, u vezi sa dostavljanje izvještaja Zaštitniku o radnjama i mjerama koje su preduzete na izvršenju preporuke.

Ministarstvo prosvjete i sporta ni nakon isteka roka od šest mjeseci, od upućivanja preporuke, Zaštitniku nije dostavilo pisani izvještaj o preduzetim mjerama.

Ovdje se može pročitati Konačno mišljenje Ministarstvu provjete iz 2011. godine koje je udruženju Roditelji dostavio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda.

Leave a Reply