Tri doktora brinu o preko tri hiljade djece sa smetnjama u razvoju

Više od tri hiljade djece sa smetnjama u psihomotornom razvoju iz Podgorice, Danilovgrada i sa Cetinja najmanje 15 dana moraju da čekaju tretmane, jer o njima brinu samo tri doktora – po jedan fizioterapeut, logoped i defektolog.

Zbog nedostatka stručnog kadra, u protekle tri godine u Domu zdravlja nijesu mogli da obezbijede dovoljan broj tretmana, što se smatra osnovom za napredak u liječenju.

Direktor podgoričkog Doma zdravlja dr Nebojša Kavarić kazao je Vijestima da je sistematizacijom u Centru za djecu sa posebnim potrebama predviđen samo po jedan fizioterapeut, logoped i psiholog, ali ne i defektolog, kojeg angažuje ustanova od sopstvenih sredstava.

Kavarić ne spori da je Centru za optimalan rad neophodno više stručnjaka. On vjeruje da će nadležni “prepoznati kadrovski problem sa kojim su suočeni” i da će djeci biti obezbijeđena bolja zdravstvena zaštita.

“Djeca zahtijevaju posebnu brigu, a svaki tretman traje pola sata, pa i više, te stručnjaci dnevno mogu da prime određeni broj pacijenata. Prednost se daje pacijentima koji su ugroženijeg zdravlja, dok u radu sa fizioterapeutom bebe imaju prednost, jer je u prvoj godini života liječenje najefektivnije”, kazao je Kavarić.

On je ocijenio da su državni zdravstveni kapaciteti za rad sa takvom djecom nedovoljni, istakavši da očekuje pomoć i nevladinog sektora.

“U gradu postoji više takvih organizacija, koje bi trebalo koordiniranim i zajedničkim radom da podrže porodice djece sa smetnjama u razvoju”, smatra Kavarić.

Majka petogodišnje djevojčice sa usporenim psihomotornim razvojem ispričala je da su na tretmane kod logopeda u protekle dvije godine odlazili samo jednom sedmično, iako je trebalo tri puta.

“ U Centru su ljekari predusretljivi i izuzetno posvećeni radu sa djecom, problem je što ih je malo i fizički ne mogu postići da se posvete dovoljno svoj djeci sa smetnjama u razvoju…”, kazala je ona.

Istakla je da je neophodan kontinuirani rad stručnjaka sa djetetom, s obzirom na to da djevojčica izgovara svega dvadesetak riječi.

Ona je kazala da su je u Centru obučili da sama radi vježbe sa kćerkom, kako ne bi morala da plaća po 20-ak eura za jedan tretman u privatnim ustanovama.

Defektolog prvog privatnog Centra Neda Volkov upozorava na porast broja djece sa posebnim potrebama. Ona je navela podatak da je prije samo 10 godina jedno od sto djece imalo autizam, a da od te bolesti danas pati pet puta više djece.

“Djeci je neophodan kontinuiran i učestali rad da bi postigli napredak i kako bi probleme brže prevazišli. Stoga se većina roditelja odlučuje na privatne tretmane logopeda, defektologa, fizioterapeuta. Uz to, roditelji se žale i na lošu ekipnost stručnih timova koji rade sa djecom sa smetnjama u razvoju, jer se dešava da je logoped u vrtiću, defektolog u Razvojnom savjetovalištu, a pedijatar u domu zdravlja kojem pripada dijete po mjestu stanovanja”, kazala je Volkov.

Ona je naglasila da najveći značaj u liječenju imaju rana dijagnostika i liječenje do treće godine, timski pristup i aktivan individualni rad sa djetetom, uz obavezno uključivanje u grupu vršnjaka i podsticanje razvoja.

Privatni tretmani kod logopeda ili defektologa koštaju od 15 do 20 eura, a mjesečni četvorosatni boravak djeteta u privatnom centru, u koji je uključen i rad sa stručnjacima, čak 100 eura.

Zbog nedostatka novca i kadra u državnom Centru, mnogi roditelji odlučuju se za besplatne tretmane koje omogućavaju nevladine organizacije.

Samo NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama” posjećuje 96 djece, sa kojima svakodnevno po pola sate rade logoped, defektolog i tri fizioterapeuta.

Izvor: ND Vijesti

Leave a Reply