Toksini u zemljištu na igralištima u Podgorici i Tivtu

Zemljište na dječijem igralištu u Njegoševom parku u Podgorici sadrži toksične materije – olovo, nikl i hrom iznad dozvoljene granice, pokazala je analiza Agencije za zaštitu životne sredine.

Povećana koncentracija toksičnih materija zabilježena je i u uzorku zemljišta na dječijem igralištu u Tivtu u blizini trafostanice, zbog čega je Agencija za zaštitu životne sredine naložila lokalnoj upravi Tivat da ponovo sprovede ispitvanje na toj lokaciji, objavio je Portal Analitika.

Na igralištu u Njegoševom parku u Podgorici koncentracije teških metala olova, nikla i hroma su malo iznad maksimalno dozvoljenih koncentracija, što u Agenciji ne smatraju zabrinjavajućim.

Predstavici Agencije su objasnili da na povećane koncentracije neorganskih polutanata u ovim slučajevima najveći uticaj ima blizina prometnih saobraćajnica, odnosno emisije iz izduvnih sistema vozila.

Monitoring kvaliteta zemljišta dječijih igrališta za 2011. prvi put je rađen u tri crnogorske opštine. Analizirana su zemljišta uzorkovana sa tri igrališta – u Tivtu, Podgorici i u Nikšiću.

Leave a Reply