Praviće se liste čekanja

Javne predškolske ustanove u Podgorici ove godine neće primiti svu djecu koja budu prijavljena na konkurs za upis već će njihov broj biti usklađen sa kapacitetima vrtića, i biće pravljene liste čekanja.

Konkurom je predviđen upis 3,843 mališana. U ustanovi “Ljubica Popović” ima 2,139 mjesta, a u “Đini Vrbici” 1,714. Posljednjih godina javne predškosle ustanove su upisivale svu prijavljenu djecu pa je njihov boj u gupama znao biti i po nekoliko puta veći nego što kapaciteti omogućavaju.

Portparol JPU „Ljubica Popović“, Sanja Laban je objasnila za Radio Antena M da su ove godine izmjenjeni uslovi konkursa.

»Od ove godine izmjenjena je neka zakonska regulativa, a liste čekanja podrazumijevaju da kada jedno dijete oslobodi mjesto u vrtiću tokom školske godine pruža se mogućnost drugom djetetu da bude upisano na to mjesto», kazala je ona

Konkursom je precizirano da, ukoliko se prijavi veći broj djece od broja slobodnih mjesta, prvenstvo će imati djeca zaposlenih roditelja, samohranog roditelja kao i porodice sa dvoje ili više djece predškolskog uzrasta.

Konkurs za upis djece otvoren je do 14. juna. Prilikom upisa potrebno je priložiti popunjen zahtjev za upis djeteta koji se dobija u ustanovama, izvod iz matične knjige rođenih za djecu koja se prvi put upisuju i potvrda o zaposlenju roditelja.

Za djecu koja imaju smetnje ili teškoće u razvoju potrebno je i rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice neophodno je priložiti potvrdu iz Centra za socijalni rad, a za samohrane roditelje izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrđuje taj status.

Djeca bez roditeljskog staranja, ona čiji su roditelji ostvarili pravo na materijalno obezbjeđenje porodice po propisima o socijalnoj zaštiti i djeca iz najosjetljivije grupe stanovništva upisivaće se bez primjene navedenih kriterijuma.

 

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

  1. macence

    Znaci ako moje dijete bude “na listi cekanja”, ja fino dam otkaz na poslu, pa kad se oslobodi mjesto, moj poslodavac ce svakako imati razumijevanja da me ponovo primi….

  2. Ovo svakako nije rijesenje koje je Udruzenje predlozilo, ovo je , smatram , samo nacin da kazu da su makar nesto uradili..Mislim da ce u septembru da bude haos..tj ne tada, vec krajem Juna se potpisuju Ugovori..

Leave a Reply