U Hagu o pravima porodilja

U Hagu će krajem mjeseca biti organizovana međunarodna konferencija na kojoj će se diskutovati i ponuditi razjašnjenja o pitanjima koja se tiču ženskih ljudskih prava pri porođaju, kao i podršci i izboru pri porođaju.

Konferencija pod nazivom “Ljudska prava koja se tiču porođaja”, biće organizovana 31.maja i 1. juna na Haškom univerzitetu primijenjene nauke u Hagu.

Neka od pitanja o kojima će biti razgovarano na skupu su:

Ko odlučuje o tome kako će se dijete roditi?
Ko bira mjesto rođenja?
Koja su zakonska prava porodilja?
Kakve su odgovornosti ljekara, babica i drugih medicinskih radnika uključenih u porođaj?
Kakva su prava i interesi nerođenog djeteta i kako njih zaštiti?

Prvog dana će se međunarodni stručnjaci iz različitih oblasti izjasniti o kontekstu i značaju  mišljenja Evropskog suda za ljudska prava iz 2010. u slučaju Ternovszky protiv Mađarske. Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je 14. Decembra 2010. presudu kojom smatra da je država Mađarska prekršila „pravo na poštovanje privatnog života“ koji se garantuje Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Trudna Mađarica predala je svoj predmet Evropskom sudu za ljudska prava, a u tužbi tvrdi da je država Mađarska prekršila njeno pravo na poštovanje privatnog života tako što je babicama prijetila kaznama i na taj način posljedično spriječila nju da odabere porođaj kod kuće. Sud je u svojoj odluci ocijenio da je to što država Mađarska nije regulisala to pitanje, rezultiralo kršenjem prava na privatnost koji se garantuje članom 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Drugog dana Konferencije u Hagu, fokus će biti na holandskom sistemu rađanja, kao i ulozi porođaja kod kuće i u bolnici, u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Predviđeno je učešće najviše 500 učesnika, a goste će činiti advokati, akušeri/ginekolozi, babice, drugi medicinski stručnjaci, studenti nabrojanih profesija, roditelji i zainteresovana javnost iz širokog spektra različitih disciplina.

Više informacija o konferenciji može se naći na sajtu http://www.humanrightsinchildbirth.com

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply