Djeca o nasilju mogu pisati Ombudsmanu

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Akcija za ljudska prava (HRA) pozivaju djecu u Crnoj Gori da pišu Ombudsmanu o njihovom doživljaju nepravednih situacija kojima su izloženi oni ili njihovi drugari, a koje doživljavaju kao kršenje svojih prava.

Cilj akcije pod nazivom „Djeco, pišite Zaštitniku“, je uticanje na eliminisanje svake vrste nasilja nad djecom i među njima.

U instituciji Zaštitnika i HRA se nadaju da će dječja pisma, omogućiti bolje sagledavanje položaja djece u školama i dalje preporuke Zaštitnika.

Od pristiglih pisama, biće izabrana ona koja će poslužiti kao osnova za scenario stripa na temu dječjih prava, koji bi trebalo naredne godine da bude uveden u redovnu nastavu kao obavezno ili pomoćno nastavno sredstvo.

Strip će sadržati tipične primjere neprihvatljivog nasilja u školama od strane i nastavnika i učenika, situacije koje su izazvale takvo nasilje i primjere mirnog rješavanja konflikata i konstruktivnih načina uvođenja discipline. U njemu će biti opisani primjeri izbjegavanja diskriminatorskog ponašanja, opis drugih vidova kršenja ljudskih prava, kao što je uskraćivanja informacija i slobodnog izražavanja mišljenja i način njihovog prevazilaženja.

Kampanju “Djeco, pišite Zaštitniku!” prati i propagandni materijal koji čine poster i informativni listić, čiji je autor umjetnik Roman Đuranović.

Leave a Reply