Od maja škola roditeljstva

Škola roditeljstva, projekat udruženja Roditelji, čiji je cilj unaprjeđenje kvaliteta života roditelja/staratelja i djece u porodici, u smislu njihovih međusobnih odnosa, počeće sa radom u maju, u Podgorici.

Za projekat Škola roditeljstva udruženje Roditelji je dobilo finansijsku podršku kroz Program De facto jači koji realizuje Fond za aktivno građanstvo- fAKT, a finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.

Tokom deset radionica, psihološkinja Lidija Mirković i psiholog saradanik Rajko Radunović radiće sa roditeljima na unaprjeđenju vještina roditelja u sljedećih 10 tematskih cjelina:

1. Igra i igračke kao alat za izgradnju dječjeg svijeta;

2. Disciplina koja djeluje – nagrada ili kazna;

3. Voljeti svoju djecu – kako prenijeti takvu poruku;

4. Psihološki aspekti podučavanja vrijednostima na predškolskom uzrastu;

5. Interaktivne igre za stimulaciju razvoja;

6. Kako pripremiti dijete za polazak u školu;

7. Kako pripremiti dijete za polazak u vrtić;

8. Kako pomoći djetetu da razvije društvene vještine;

9. Dječji strahovi i šta sa njima

10. Dječje laži i kako sa njima;

Mirković je jedan od osnivača nevladine organizacije Motiv, sa kojom udruženje Roditelji realizuje projekat Škole roditeljstva.

Radionice će biti organizovane jednom sedmično u prostorijama Motiva, u ulici „Jovana Tomaševića“ br. 13 u Podgorici, a odmah nakon rada u grupi, roditelji će imati priliku da individualno porazgovaraju sa psiholozima u savjetovalištu po zajednički definisanom rasporedu. Raspored radionica se može pogledati ovdje.

Svi roditelji koji budu zainteresovani da pohađaju Školu roditeljstva treba da popune na našem website-u poseban aplikacioni formular najksanije do 25. aprila. Prioritet pri izboru će imati roditelji/staratelji predškolske djece.

Nakon završetka radionica i na osnovu njihovog sadržaja biće pripremljen i objavljen priručnik, koji će se štampati u tiražu od hiljadu primjeraka.

Očekujemo da će roditelji koji prođu kroz navedenih 10 radionica Škole roditeljstva biti u mogućnosti da se na pravi, i od stručnjaka savjetovan način, nose i suočavaju sa različitim situacijama koje roditeljstvo svakodnevno donosi. Imaće, takođe, i priliku da rade na rješavanju konkretnih problema i nedoumica u odnosima sa svojom djecom

Neprofitno, nestranačko i nezavisno udruženje Roditelji, osnovano je je 22. jula 2011. godine, u cilju promocije i poboljšanja prava roditelja i njihove djece u Crnoj Gori.

Udruženje Roditelji okuplja zainteresovane roditelje/staratelje kako bi zajedno preispitali postojeće stanje, a zatim aktivno uticali na promjene u crnogorskom društvu.

Osnovni cilj udruženja Roditelji je ostvarivanje i unaprjeđivanje prava roditelja i njihove djece u Crnoj Gori, ali i uključivanje roditeljske zajednice u aktivno mijenjanje i uticanje na te procese.

Želimo da radimo na postizanju boljih uslova života roditelja, djece, porodica, trudnica, porodilja, dojilja, zaposlenih majki i očeva…. saradnjom sa obrazovnim i zdravstvenim institucijama i ustanovama, organima državne i lokalnih uprava, medijima…

Zalažemo se i za bolje uslove u porodištima, zdravstvenim ustanovama, vrtićima i školama.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply