Sistematski pregledi djece u Crnoj Gori

Kako izgleda sistematski pregled djeteta pred upis u školu u ambulanti Izabranog pedijatra?

Po dolasku u ordinaciju djetetu se daju papir i bojice, da nacrta ili napiše ono što samo želi, a na taj način mu se daje i malo vremena da se prilagodi ovoj, za njega svakako stresnoj situaciji. Zatim se kod djeteta  izvrše osnovna antropometrijska mjerenja – tjelesne težine, tjelesne visine i na osnovu izvršenih mjerenja dobije se stanje uhranjenosti svakog pojedinačnog djeteta.

Pregledom svih organa i organskih sistema (respiratornog, gastrointestinalnog koji uključuje stanje zuba i rano otkrivanje ortodontskih anomalija, kardiovaskularnog, koji uključuje mjerenje arterijskog pritiska, lokomotornog – držanje tijela, otkrivanje deformiteta na kičmenom stubu, stopalima i drugih) procjenjuje se opšti klinički status, kao i zdravstveno stanje svakog djeteta.

Orijentacionom tehnikom čitanja sa tablica vrši se procjena vida, jednostavnom tehnikom šaputanja procjena sluha, a u razgovoru sa djetetom ispituje se njegov govor. Ovim pregledima se nastoje otkriti poremećaji i anomalije koje bi djetetu mogle otežati proces školovanja (sluh, vid, govor, tjelesna razvijenost).

Roditeljima se nekad možda i čini da se pedijatri na pregledu igraju sa djecom, ali i taj naš razgovor sa djecom kroz igru, u kojoj svako pitanje ima svoj cilj je izuzetno važan. Kroz komunikaciju sa djetetom, kao i kroz njegov crtež, jako dobro može da se procijeni koliko je dijete samostalno i spremno za odvajanje od svog osnovnog miljea – porodice i sredine koja ga je dosad okruživala,  a mogu da se ocijene i psihosocijalni odnosi u porodici i  eventualni zdravstveni rizici koji postoje za dijete.

Ukoliko se pri pregledu otkrije neko stanje koje zahtijeva dalju stručnu pomoć, djeca se upućuju specijalistima ili subspecijalistima iz drugih oblasti u  KCCG – IBD, ili tamo gdje je potrebno. Ukoliko se prilikom pregleda otkriju neke psihofizičke smetnje  dijete se šalje psihologu koji će donijeti konačnu odluku da li je sposobno za pohađanje nastave samostalno ili uz odgovarajuću stručnu pomoć  ili će se eventualno odlazak u školu odložiti za jednu godinu.

I na kraju, poslije obavljenog sistematskog pregleda slijedi vakcinacija, nešto čega se djeca najviše plaše. Zato pri samom pregledu nastojimo da zadobijemo povjerenje djece, mada najveći dio njih vodimo i znamo od samog rođenja, toliko da „dvije kapi“ vakcine koje popiju (vakcina protiv dječije paralize) i dva uboda igle (vakcina protiv difterije i tetanusa,morbila, rubele i zauški) bezbolno podnese. Uz podršku pedijatra i  roditelja i uz vještinu naših medicinskih sestara koje vakcine daju, dijete najčešće ponosno i hrabro stisne zubiće i primi vakcine, te ovaj najbolniji dio brzo zaboravi.

Sistematski pregled pred upis u školu je veliki događaj kako za dijete, tako i za njegove roditelje. Često su roditelji sami toliko uzbuđeni da na postavljena pitanja i odgovaraju umjesto djece, pomažu im pri razgovoru, recitovanju pjesmice i slično, što je sve razumljivo, ali im svakako ne dozvoljavamo da zamijene svoju djecu.

Devetogodišnje školovanje zahtijeva da u školske klupe sjedaju djeca, među kojima mnogi od njih neće napuniti šest godina polaskom u školu. Naša iskustva  govore, da su današnja djeca koja se upisuju u školu, iako mlađa za godinu od ranijih generacija, prilično samostalna i zrela.Vjerovatno su za to zaslužni vrtići, koje većina djece predškolskog uzrasta pohađa, rad  roditelja sa djecom,  ali  i kompjuteri čijom racionalnom upotrebom djeca zaista mogu da razviju mnoge svoje sposobnosti.

Mnogi roditelji griješe smatrajući da njihovo dijete mora znati slova prije nego što krene u školu. Ne treba opterećivati djecu suvišnim stvarima, to će naučiti u školi sa učiteljicom. Mnogo je važnije naučiti dijete do polaska u školu da se samo skida i oblači, da koristi ispravno toalet, da sveže pertlice ili da spremi svoje stvari, da lijepo pozdravi, da zamoli, da se zahvali i slično. Djecu treba učiti da školu dožive kao jedno lijepo mjesto gdje će rado ići, gdje će upoznati nove drugare.

U školi

Sistematski pregledi u školi se obavljaju  onda kada bi zbog biološkog razvoja kod djeteta trebalo očekivati nagle tjelesne i duševne promjene. U školama se obavljaju sistematski pregledi u drugom, četvrtom, šestom, osmom razredu osnovne škole, te prvom i trećem razredu srednje škole. U osmom razredu se uz sistematski pregled obavlja i vakcinacija protiv dječije paralize, difterije i tetanusa, u a četvrtom odnosno završnom razredu srednje škole uz sistematske preglede se obavlja i vakcinacija protiv difterije i tetanusa.

Pored ovih pregleda po školama se obavljaju i kontrolni sistematski pregledi u trećem, petom i sedmom razredu osnovne škole, te drugom i četvrtom razredu srednje škole. Kontrolni sistematski pregledi se obavljaju samo kod određenog broja djece, kod koje je prethodno nađeno neko odstupanje od pravilnog rasta i razvoja ili patološko stanje, i obuhvataju oko 30 % djece.

U toku su sistematski pregledi po osnovnim i srednjim školama gradskog i seoskog područja opštine Podgorica, za drugo polugodište školske 2011/2012 godine. U ovom polugodištu obavljaju se sistematski pregledi djece u četvrtom i osmom razredu osnovne škole, i trećem razredu srednje škole. Istovremeno se obavljaju i kontrolni sistematski pregledi u sedmom razredu osnovne škole, i četvrtom razredu srednje škole. Vakcinacija se obavlja u osmom razredu osnovne škole (vakcinom protiv dječije paralize, difterije i tetanusa), i u završnom razredu srednje škole (vakcinom protiv difterije i tetanusa).

Na terenu je svakodnevno pet pedijatrijskih ekipa Doma zdravlja Podgorica. Ovi pregledi su počeli 12. marta i trajaće do početka maja.

Pages: 1 2

Comments

  1. Na?a teta Vesna, na?e blago! 🙂 Nas izabrani doktor i najbolje stvorenje, tvrdim, medju zdravstvenim radnicima!!! Vedra i uvjek nasmejana, djeca je obo?avaju, prava DAMA! Kiss od Teodore i Lazara! :-* :-*

Leave a Reply