Svaka peta beba u Bijelu stiže direktno iz porodilišta

U dječji dom Mladost u Bijeloj 18 odsto djece došlo je direktno iz porodilišta, a zdravstveno stanje, način života, beskućništvo, nezaposlenost ili socijalni status, najčešće su razlozi zbog kojih majke predaju svoju djecu na staranje državi.

Za svaka tri mjeseca provedena u instituciji, djeca gube jedan mjesec razvoja,  ishodi uključuju i loše fizičko zdravlje, teške zaostatke u razvoju, saopšteno je u ponedjeljak u Miločeru, u okvoru niza radionica za zdravstvene i socijalne radnike o prevenciji napuštanja beba.

Šef kancelarije UNICEF- a za Crnu Goru Bendžamin Perks smatra porodicama kojima je potrebna pomoć oko podizanja djece, treba tu pomoć i da dobiju.

“Za dijete koje ne može podizati sopstvena porodica, potrebno je tražiti adekvatan alternativni porodični smještaj. Institucionalizacija treba da bude posljednja opcija i samo privremena mjera dok se ne stvore uslovi za povratak djeteta u porodični ambijent”, kazao je Perks.

On je dodao da je poznato da podrška ženama, kroz socijalni i zdravstveni sistem počev od pretporođajne edukacije i porodilišta, igra ključnu ulogu za uspješno vezivanje majke sa svojom bebom i razvojem njihovih roditeljskih vještina.

“Roditeljima je potrebna podrška, ohrabrenje i osnaživanje u ispunjenju svoje uloge. Što su im teži uslovi života, više im je podrške potrebno. U tom smislu, neophodno je da zasposleni u sektoru zdravstva, koji se prvi srijeću sa budućim ili novim roditeljima, prepoznaju da jedan od njihovih glavnih ciljeva pored onih očiglednih medicinskih treba da bude i pomoć u pripremanju roditelja za njihovu buduću ulogu”, poručio je Perks.

Navodeći da je rano djetinjstvo najvažniji period u razvojnoj fazi života, Perks je kazao da je institucionalizacija novorođenčadi veoma zabrinjavajuća zbog štetnih efekata koje ima na zdravlje i razvoj djeteta.

Objasnio je da deinstitucionalizacija zahtijeva međusektorski pristup i jaku saradnju između sektora socijalnog staranja, zdravstva i obrazovanja.

Pomoćnica ministra zdravlja Jadranka Lakićević istakla je da je prevencija institucionalizacije djece kompleksan proces za čije rješavanje je potrebno angažovanje brojnih društvenih segmenata – sistema zdravstvene zaštite, sektora socijalne zaštite i obrazovanja, a zahtijeva intenzivnu međusektorsku saradnju i podršku na lokalnom nivou.

Predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja Svetlana Sovilj naglasila je da je prošle godine realizovano istraživanje o učešću zdravstvenog i socijalnog sektora u procesu institucionalizacije djece.

“Istraživanje je pokazalo da većina djece koja direktno iz porodilišta budu smještena u ustanove, najčešće Dječiji dom Mladost u Bijeloj, odvajaju se od svoje porodice iz socijalnih razloga. Istraživanje je takođe pokazalo da je potrebno osnažiti saradnju između zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad upravo u cilju pružanja podrške porodici i prevenciji institucionalizacije”, zaključila je Sovilj.

Radionice se organizuju u okviru projekta „Reforma sistema socijalne i dječije zaštite”, koji implementira Vlada, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo zdravstva, uz stručnu podršku UNICEF-a i UNDP –a i finanijsku podršku od tri milione eura Evropske unije.

Izvor: ND Vijesti

Leave a Reply