Moderni očevi bi rado ostajali kući sa djecom

Sve više muškaraca zamijenilo bi svoj posao porodičnim obavezama i najradije se brinuli o djeci, pokazuju najnovija istraživanja.

Bostonski Centar za dom i porodicu sproveo je studiju The New Dad: Caring, Committed and Conflicte, u kojoj je anketirano oko hiljadu muškaraca.

Oko polovina anketiranih očeva reklo je da bi bili kod kuće s djecom ako bi porodica mogla pokrivati troškove života jednom platom.

Direktor Centra Brad Harrington primijetio je da ipak nije skroz nestao starinski pogled na porodični život.

Tako je, naprimjer, studija pokazala da muškarci nijesu svjesni toga koliko je posla u odgoju djece jer bi još rado prepustili ženama brigu oko mijenjanja pelena i prljavog veša.

Osim toga, uprkos velikoj želji, većina nakon rođenja djeteta nije radila manje.

Žene, s druge strane, svoj život preokrenu naglavačke i prilagode se potrebama djece i porodice.

Izvor: Gracija.ba

Leave a Reply