Menadžment ispituje šokantne ispovijesti porodilja

Menadžment Kliničkog centra Crne Gore je odmah nakon svjedočenja porodilja o iskustvima na odjeljenju ginekologije i akušerstva, krenuo u prikupljanje podataka o tim pojavama, a o rezultatima analize će obavijestiti javnost, najavio je direktor najveće zdravstvene ustanove u Crnoj Goru, dr Milan Mijović.

Mijović vjeruje da su priče ispričane u serijalu “Uvedimo porodilište u 21. vijek”, koje su inicirale Dnevne novine i Prvi roditeljski portal www.roditelji.me, samo sporadične pojave i da to nije standard. Njegov intervju Dnevnim novinama prenosimo integralno.

DN: Šta mislite o svjedočenjima porodilja koje smo objavili, u vezi sa udaranjem i pušenjem u sali za porđaje kao i ponašanju medicinskog osoblja?

Mijović: Informacija o svjedočenju porodilja koja je objavljena prethodnih dana u sredstvima javnog informisanja je u najmanju roku šokantna za svakog čitaoca, a posebno za nas zdravstvene radnike i rukovodioce u zdravstvenom sistemu. Menadžment je odmah po pojavi informacije, krenuo u prikupljanje podataka o ovoj nemiloj pojavi, te će nakon završetka analize obavijestiti javnost. Moram naglasiti da jedna pojava koja se događa sporadično, ne znači da je to pravilo i sa velikom sigurnošću mogu reći da ovakav način ponašanja nije standard u Porodilištu Kliničkog centra. Porodilište je jedno od najosjetljivijih odjeljenja Kliničkog centra i posjeduje veoma kvalitetan i dovoljan broj ljekara i medicinskog osoblja, gdje se obavi oko 3.000 porođaja godišnje, sa jako dobrim rezultatima. Vjerovatno smo svi saglasni da navedena pojava ne smije postojati u našem sistemu i oštro ćemo se boriti protiv nje. Moram takođe dodati da tokom 2011. godine, zaštitnik prava pacijenata nije dobio nijedan prigovor na rad Porodilišta.

DN: Kakvi su planovi za odjeljenje ginekologije i akušerstva i koje probleme prepoznajete kao ključne?

Mijović: Centralna zgrada Kliničkog centra Crne Gore sagrađena je početkom sedamdesetih godina prošlog vijeka i otvorena 1974. godine, kada je Podgorica bila mnogo manji grad nego što je danas, i bez posebne adaptacije (osim nekoliko odjeljenja: Grudna hirurgija putem donacija i Kardiohirurgija, kao novi projekat) radi punih 38 godina. Analiza je pokazala da su neophodne detaljne adaptacije i nabavka nove opreme za veliki broj odjeljenja, uz evidentan nedostatak kapaciteta na nekoliko klinika i centara. Prije osam godina je menadžment KC CG prepoznao potrebu adaptacije Porodilišta i urađeno je idejno rješenje adaptacije, ali do realizacije nije došlo. Sadašnji menadžment Kliničkog centra je na osnovu detaljnih analiza, takođe prepoznao navedeni problem Porodilišta i počeo aktivnosti u cilju rješavanja istog. Raspisan je tender za idejno rješenje nove klinike za ginekologiju i akušerstvo (u toku), te razrađen detaljan projekat adaptacije Porodilišta u dijelu porođanjih sala i izradi akušerske operacione sale (za carske rezove), i ta je priprema pri kraju, te se očekuje realizacija u prvoj polovini ove godine. Projekat adaptacije porođajne sale će biti realizovan putem donacije firme Cijevna komerc u dijelu građevinskih radova, a oprema će biti obezbijeđena iz sredstava Kliničkog centra Crne Gore. Što se tiče dalje adaptacije Porodilišta i akreditacije “bebi frendli” porodilista, ne mogu Vam sada saopštiti termine početka navedenog projekta.

DN: Da li smatrate da treba promijeniti odluku prethodnog menadžmenta da ženu ne može da porađa doktor iz kliničkog centra koji joj je vodio trudnoću, ako nije u smjeni?

Mijović: Navedeni organizacioni problem, uz problem organizacije bezbolnog porođaja za sve one porodilje koje to žele je predmet aktivnosti menadžementa i nakon završetka analize i izrade vodiča, javnost će biti detaljno obaviještena.

DN: Zašto je hrana tako loša odnosno neprimjerena porodiljama, zdravim pacijentkinjama?

Mijović: U više navrata su sredstva javnog informisanja pisala o problemima u nemedicinskom dijelu organizacije Kliničkog centra Crne Gore. Ja se u potpunosti ne mogu saglasiti sa konstatacijom da je hrana tako loša kao što se prikazuje. Sigurno da treba da bude kvalitetnija i možda raznovrsnija, ali je kvalitet hrane koji se priprema u našoj ustanovi dosta solidan. Morate priznati i da su ukusi različiti, tako da je tema jako interesantna za diskusiju. Menadžment se još nije odredio po pitanju dalje organizacije navedenog servisa, ali je sigurno da će u budućnosti u dijelu nemedicinskog dijela Kliničkog centra biti sve više prisutne kompanije koje posluju po sistemu “out sourcing” djelovanja.

DN: Koliko bi koštalo da se poprave toaleti, brave na vratima, da se higijena barem za jedan nivo poboljša?

Mijović:  Već sam kazao da je projekat adaptacije završen, tako da se nijesmo bavili proračunom troškova popravki, već detaljnom adaptacijom.

VEZANI ČLANCI:

Leave a Reply