Mijenjaju zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Roditelj koji je sposoban za rad, a izdržava maloljetno dijete i prima materijalno obezbjeđenje biće obavezan da nađe posao jer će mu biti ograničeno vrijeme primanja te naknade sa sadašnjih 12 na devet mjeseci, ako bude usvojen Nacrt zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji je Vlada usvojila u četvrtak.

»Roditeljima će biti ograničeno vrijeme primanja materijalnog davanja sa 12 na devet mjeseci, s tim što će porodica, poslije isteka tri mjeseca, imati pravo ponovo da aplicira za dobijanje socijalne pomoći«, objasnio je Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović.

Novi propis će uvesti aktivaciju koja u sadašnjem Zakonu nije prisutna,  a podrazumijeva da pojedinac sposoban za rad ima pravo i dužnost da učestvuje u aktivnostima koje se odnose na pravo rada. Centri za socijalni rad će u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje nuditi radno aktivnom pojedincu, korisniku materijalnog obezbjeđenja porodice, posao i on će morati da prihvati ponuđeni posao.

Nacrtom zakona se ne ograničava primanje dječjeg dodatka na ukupno troje djece. Aktuelni Zakon definiše da dodatak može primati prvo troje djece, dok je novim tekstom to ukinuto. Na taj način će kada istekne pravo jednom djetetu, dječji dodatak moći da prima i četvrto, odnosno peto dijete u porodici.

Roditelj koji zasniva radni odnos ima pravo da prima dječji dodatak još devet mjeseci od tog momenta. Iznosi dječjeg dodaka biće povećani oko pet odsto. Dijete korisnika materijalnog obezbjeđenja primaće 19 umjesto sadašnjih 15 eura,

korisnika dodatka za njegu i pomoć 25,5 eura, korisnika liĉne invalidnine ali i djeca bez roditeljskog staranja 31,8 eura umjesto sadašnjih 25 eur. Korisnik materijalnog obezbjeđenja ĉiji je roditelj, hranitelj, odnosno staralac ili lice kome je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje na osnovu sporazuma o aktivnom prevazilaţenju nepovoljne socijalne situacije zasnovao radni primaće 19 eura.

Kod refundacije naknade za porodiljsko i roditeljsko odsustvo precizirano je koliko porodilja može da prima tu zaradu jer su u Ministarstvu rada I socijanog staranja, kako kažu, željeli da uspostave bolju kontrolu korišćenja budžetskih sredstava.

Nacrtom je predviđeno da poslodavac ima pravo na refundaciju na osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za porodiljsko i roditeljsko odsustvo. Za zaposlenu koja je najmanje 12 mjeseci neprekidno bila u radnom odnosu refundiraće se njena prosjeĉna zarada u tom periodu. Ako je radni odnos zaposlene trajao neprekidno

od šest do 12 mjeseci poslodavac će moći da računa na refundaciju njene prosjeĉne zarade za vrijeme tog perioda, a od tri do šest mjeseci predviđena je refundacija 70 odsto prosjeĉne zarade zaposlene u tom intervalu. Za radni odnos kraći od tri mjeseca  biće refundirano 50 odsto prosjeĉne zarade.

Za cijelih pet eura biće povećana i jednokratna naknada za novorođene bebe, koja sada iznosi 100 eura.

Izmijenjen će biti i dio koji se odnosi na primanje lične invalidnine. Ukoliko je invaliditet nastupio poslije navršene 18 godine života osoba će imati pravo da prima naknadu i nakon punoljetstva, što sada nije moguće..

Numanović smatra da će novim zakonom biti omogućena bolja kontrola trošenja budžetskog novca.

Zakonom je precizirano i ko može da prima tuđu njegu i pomoć, uključujući i osobe koje nemaju veći prihod od 350 eura

Za nacrt zakona predviđena je i javna rasprava ali njeni detalji još nijesu objavljeni.

Comments

 1. U teksti je linkovan Nacrt zakona, čije smo djelove prenjel. Pozivamo vas da nam pisete komnetare na nove odredbe, posebno vi na koje ce se on odnositi i koji već sada znate i imate ideje kako bi se moglo doprinijeti njegovom boljem testu, jer će biti organizovana i javna rasprava

 2. tijanap

  evo nekih mojih komentara:

  Ĉlan 26- Vrlo je problematično ograničavanje prava na ovaj način, kada se već radi na politici aktivnog zapošljavanja primaoca MOP-a, ovo ograničenje treba usloviti odbijanjem roditelja da se doedukuju, prekvalifikuju ili učestvuju u drugim aktivnostima ZZZ CG, odnosno CIPS-a. Takođe, u ovom periodu po članu 42. Gubi se pravo na dječiji dodatak, odnosno i dječiji dodatak je ograničen na 9 mjeseci.
  Ĉlan 46- učešće je 50%. Zašto se korisnicima MOP-a ne dozvoli besplatan boravak u vrtićima?
  6. Refundacija naknade zarade i naknada zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena- uopšte ne postoji objašnjenje ko ima pravo na ovaj vid zapošljenja (koliko se sjećam, zakon o radu tretira ovo pravo za samohrane roditelje sa djecom do navršene 3će godine, zatim sa djecom sa posebnim potrebama isto do neke godine i sl. Svakako treba objasniti što je ovo pravo i ko ga može koristiti, odnosno pozvati se na neki drugi zakonski akt ukoliko je potrebno, kao što se niže poziva na regulisanje porodičnim zakonom).

  Generalno zakon nije loš, ali direktno je planirano smanjenje broja primaoca usluga. Politika aktivnog zapošljavanja je bolja od naše trenutne politike, ali ipak je krajnje neuobičajeno da se primanja limitiraju na 9 mjeseci…

 3. Jasno je to, i u tom segmentu ih potpuno podrzavam, ali su na racun toga trebali da povecaju iznose pomoci ljudima kojima je ona zaista potrebna, a znaju oni dobro koji su to ljudi jer idu na teren stalno i svjesni kome treba a kome ne.

 4. Nikolina

  Tacno je da primaju mnogi, od kojih je vecina onih koji imaju dosta dobra primanja. A vala se nijesu morali muciti da povecaju ove naknade za nekolika eura. I jos ce se zakon primjenjivati od 2013 godine. A iskreno receno hoce da smanje broj korisnika socijalnog primanja.

 5. tijanap

  Slažem se Kristina, ali opet ovo je zakon, koji treba da je isti za sve, a kasnije izvršitelji zakona treba da odrade procjenu ko zaista treba a ko ne da prima pomoć.

  Čitah sinoć cijeli zakon, jer su me zanimali instituti nadzora nad ustanovama, koje mogu osnivati i privatna lica (poput staračkih domova), pa se malo umorih i zaboravih da spomenem, da se nigdje ne tretira pitanje nadoknada za novorođenče i sl, ukoliko je jedan od roditelja stranac, a o kojima je bilo riječi na forumu.
  Precizira se tačno da primaoc usluga mora biti državljanin CG, ali konkretno za nadoknadu za novorođenče (jednokratna, po rođenju 105EUR)se ne precizira da li se može primiti ukoliko je majka strani državljanin, otac CG, i dijete rođeno u CG.

  • jeste, to je ostalo nejasno, definitivno. Bilo bi super kad bismo poslali sve komentare najedno, u ime udruzenja, u toku javne rasprave za koju moram da provjerim do kad ce trajati.

Leave a Reply