Kako sačuvati djecu od nezgoda (II dio)

Dijete počinje da uči sve oblike ponašanja  mnogo ranije nego što mislite. Uči posmatrajući i imitirajući ponašanje svojih vršnjaka i odraslih. Kojih se savjeta za odgovorno ponašanje već pridržavate?

U kući li stanu

Iako ste svoj dom učinili bezbjednim za dijete, ipak ne ostavljate ga samog. Neka vam stalno bude na oku. Neko uvijek mora biti pored malog djeteta.

Spriječite izbijanje požara u stanu

Ne uključujte grijalice neposredno pored zavjesa, tepiha ili pokrivača namještaja, peškira, odjeće, obuće, boca za gas, kao i drugih lako zapaljivih stvari. Isključite električne aparet kada nijesu u upotrebi. Uvijek provjerite da li su vrata na peći dobro zatvorena, i osigurana kada gori vatra ili tinja žar. Nikada ne ostavljajte djecu samu u sobi u kojoj gori vatra. Blokirajte prilaz peći tako da dijete ne može prići. Isplanirajte šta ćete raditi u slučaju požara. Svi članovi vaše porodice moraju znati šta trebaju da rade ako do požara dođe.

U kuhinji/trpezariji

Držite posude sa vrućim sadržajima tamo gdje ih djeca ne mogu iznenada zgrabiti i prevrnuti na sebe. Drške od posuda za kuvanje okrenite tako da ih djeca ne mogu dohvatiti. Dok kuvate ili postavljate sto, obratite pažnju na položaj djeteta. Ne dozvolite mu da se »muva« oko vaših nogu«, a pogotovu nemojte da ga držite dok obavljate tu vrstu poslova. Ne postavljajte velike stolnjake ili podmetače koje vaše dijete može da dohvati. Dijete koje je tek prohodalo može u trenutku kada izgubi oslonac, da povuče stoljnjak i sruči sve sa njega na sebe. Ne pijte vrelu tečnost i ne držite posudu sa vrelom tečnošću/hranom dok vam je dijete u naručju ili dok vam sjedi u krilu.

U kupatilu

Nikada ne ostavljajte dijete samo u kupatilu ili blizu vode. Ako zbog nečega morate da izađete iz kupatila dok kupate dijete, umotajte ga u peškir i povedite ga sa sobom. Prije nego što umijete ili okupate dijete, rukom provjerite temperaturu vode. Odmah poslije kupanja iz kade ispustite svu vodu. Ne prinosite i ne uključujte električne aparate blizu kade.

Kada toalet nije u upotrebi spustite dasku i poklopac i postavite neku prepreku kako dijete ne bi moglo da priđe.

Opasne materije

Bacite ljekove i hranu čiji je rok upotrebe istekao. Nikada nemojte govoriti svom djetetu da je lijek bombona. Nikada nemojte djetetu davati lijek u mraku. Možete se prevariti i dati mu veću dozu od propisane, čak vam se može desiti da mu date i pogrešan lijek.

Nakon što ste djetetu dali lijek, dobro zatvorite poklopac i ostavite lijek na sigurno mjesto. Dok čistite i koristite razne hemikalije nemojte sebi dozvoliti taj luksuz da ne znate gdje vam se koja boca u svakom trenutku nalazi.

Ostale napomene

Kada kupujete igračke, kupujte samo one koje su označene kao bezbjedne i koje nijesu napravljene od otrovnih materijala.Često provjeravajte igračke kako biste se uvjerili da nijesu oštećene tako da mogu povrijediti dijete. Ako su djeca dobila na poklon igračke koje ne odgovaraju njihovom uzrastu pa se njima ne mogu igrati bezbjedno, sklonite ih dok ne porastu. Provjerite da li je mehanizam za zatvaranje sanduka za igračke bezbjedan kako dijete slučajno ne bi upalo unutra.

Ako vježbate u kući, vratite sve sprave na svoje mjesto kada završite sa vježbanjem. Nemojte dozvoliti djeci da trče ili da se igraju po stepenicama.

Zaključavajkte ulazna vrata , tako ćete obezbiediti da djeca ostanu u kući, a stranci van nje. Ako nemate zaštitne šipke na prozorima zatvarajte i zaključavajte prozore kada su djeca u toj prostoriji. Kada provjetravate sobu, otvorite gornju stranu prozora il iako se ne otvaraju nagore zaključavajte vrata na sobi dok je prozor otvoren.

Izvan stana ili kuće

Ne ostavljate dijete nikada samo na ulici, restoranu ili prodavnici. Motrite na dijete koje se nalazi u vodi ili blizu nje. Kada ste na brodu ili čamcu stavite djetetu pojas za spasavanje ili šlauf i ne odvajajte se od njega.

U dvorištu

Sklonite djecu na bezbjedno mjesto dom u dvorištu radite sa mašinama (kosilicom, motorionom testerom..) Nikada ih ne ostavljate same sa tim mašinama. Sklonite djecu dok raspaljujete roštilj i pečete hranu na njemu.

Pages: 1 2

Leave a Reply